BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Cập nhật ngày: 16/08/2013 - 06:10
HTML clipboard

UBND tỉnh vừa có thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

(BTNO)- UBND tỉnh vừa có thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 cho tất cả cán bộ, công chức, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị Nhà nước, Đảng, đoàn thể; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, cán bộ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng vũ trang và người lao động được nghỉ 01 ngày (ngày 2 tháng 9 năm 2013).

Trong ngày nghỉ lễ, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, bố trí người trực và bảo vệ trụ sở, tài sản cơ quan, đảm bảo cơ quan an toàn.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức vệ sinh cơ quan và đường phố trước ngày nghỉ lễ. Người được phân công trực trong ngày nghỉ được bố trí nghỉ bù hoặc được bồi dưỡng theo chế độ quy định.

Tất cả cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 02 tháng 9 năm 2013. Cờ Tổ quốc đã cũ, bạc màu, rách phải được thay mới trước khi treo theo quy định.

K.Thành