Nghi ngờ số liệu 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 10/06/2019 - 19:47

“Chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Dư luận đang nghi ngờ về tình chính xác của số liệu này”.

Chiều nay (10/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về vấn đề đánh giá cán bộ công chức, viên chức, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, đánh giá cán bộ công chức là một khâu có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ. Kết quả đánh giá công chức là một trong những cơ sở quan trọng trọng bố trí sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ công chức, cũng như để loại bỏ cán bộ công chức không đủ năng lực, ý chí phẩm chất ra khỏi bộ máy Nhà nước.

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum).

Theo đại biểu Tô Văn Tám, quá trình đánh giá cán bộ công chức thời gian qua, chưa đáp ứng được như mong đợi. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tổng hợp từ các địa phương, chỉ có 0,59% công chức và 0,38% viên chức không hoàn thành nhiệm vụ. Dư luận đang nghi ngờ về tính chính xác của số liệu này.

“Cử tri còn nhớ, Thủ tướng đã có lần nói rằng, khoảng 3% cán bộ công chức ở tình trạng “Sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, điều đó cho thấy công tác đánh giá cán bộ công chức còn hạn chế, chưa bám vào kết quả cụ thể, các tiêu chí đánh giá còn nặng định tính nên chung chung chưa định lượng được” - đại biểu Tám cho biết.

Đại biểu Tô Văn Tám cũng cho rằng, Dự thảo lần này có bổ sung quan trọng tại Điều 56 đã quy định các nội dung đánh giá công chức khá rõ, đã lường hóa được 1 số nội dung. Tuy nhiên, Dự thảo chưa có quy định về phương pháp đánh giá để có kết quả đánh giá chính xác. “Đề nghị bổ sung quy định về phương pháp đánh giá cán bộ công chức theo hướng dựa trên kết quả điều tra, sát hạch định kỳ, hay thăm dò ý kiến nhân dân, hay bỏ phiếu” - đại biểu Tô Văn Tám cho biết.

Đại biểu Trương Thị Yến Linh (Cà Mau).

Đại biểu Trương Thị Yến Linh (Cà Mau) thống nhất cao việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Song bên cạnh các kết quả cụ thể, đại biểu Trương Thị Yến Linh cũng đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung quy định công chức có nhiệm vụ thống kê số lượng đầu công việc đã xử lý trong năm, bao gồm cả công việc chuyên môn gắn với vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ khác được lãnh đạo giao nhằm mang tính định lượng, góp phần xác định hiệu quả công tác của công chức, qua đó xác định hiệu quả sử dụng công chức của cơ quan, đơn vị.

Theo đại biểu Linh, có như vậy mới khắc phục được tình trạng làm nhiều sai nhiều, không làm không sai, hoặc chọn việc mà làm của một bộ phận công chức hiện nay; Đồng thời tiến tới nâng cao hơn nữa chất lượng công chức, đặc biệt là nâng cao hiệu quả sử dụng công chức của cơ quan đơn vị, cũng là hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước trong thời gian tới./.

Nguồn VOV