BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghiệm thu đề tài “Tổng kết lịch sử Công an Tây Ninh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)”

Cập nhật ngày: 29/01/2014 - 06:02

Đại biểu chụp ảnh lưu niêm tại buổi nghiệm thu đề tài.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó giám đốc CATN, Chủ tịch hội đồng chủ trì hội nghị. Đại diện Viện lịch sử Công an, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.

Đề tài “Tổng kết lịch sử Công an Tây Ninh trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)” là công trình tổng kết toàn bộ các mặt công tác, hoạt động cũng như những đóng góp của Ban An ninh Tây Ninh trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để ứng dụng vào công tác, chiến đấu trong giai đoạn hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra nhiều ý kiến phản biện và đánh giá cao đề tài, đồng thời tiến hành bỏ phiếu nghiệm thu. Kết quả, đề tài đạt loại xuất sắc.

Minh Nhật