BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu:

Nghiệm thu đề tài truyền thống cách mạng các xã anh hùng, giai đoạn 1930-1975

Cập nhật ngày: 26/08/2014 - 03:03

Đồng chí Nguyễn Tiến Sử- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị.

Các xã có đề tài truyền thống cách mạng giai đoạn 1930-1975 được thông qua lần này gồm xã Bến Củi, Lộc Ninh, Phước Ninh và Suối Đá.

Qua thời gian gần 2 năm nghiên cứu, tổng hợp, hội thảo… đến nay đề tài đã cơ bản hoàn thành. Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận, phản biện, góp ý cho từng đề tài và tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết thông qua từng phần của đề tài.

Kết quả, có 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu thống nhất thông qua bước một, gồm đề tài xã Bến Củi và xã Phước Ninh. Sau khi tiếp thu, biên tập chỉnh sửa hoàn chỉnh sẽ tiến hành trình Hội đồng nghiệm thu bước tiếp theo trước khi xuất bản thành sách.

Khắc Luân