Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh:

Nghiệm thu sáng kiến cấp tỉnh 

Cập nhật ngày: 04/11/2020 - 22:05

BTNO - Mới đây, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu sáng kiến cấp tỉnh năm 2020.

Có tất cả 7 sản phẩm được đưa ra nghiệm thu, gồm: Máy diệt khử trùng, khẩu trang, khăn mặt và các đồ dùng cá nhân; thiết bị đo thân nhiệt từ xa không tiếp xúc và rửa tay tự động của Ban CHQS huyện Dương Minh Châu; Mỏ quay tự động và đèn tạo giả; thiết bị kiểm tra đường ngắm súng tiểu liên AK của Ban CHQS huyện Bến Cầu; Tủ quản lý công cụ hỗ trợ cấp tiểu đội của Ban CHQS thành phố Tây Ninh; Dụng cụ tháo nhanh đạn 12,7mm của Trung đoàn BB174 và Hệ thống chiếu sáng huấn luyện các bài kỹ thuật bắn súng ban đêm của Ban CHQS huyện Tân Châu.

Đại diện Ban CHQS thành phố Tây Ninh trình bày những tiện ích của tủ quản lý công cụ hỗ trợ cấp tiểu đội.

Sau khi nghe đại diện các đơn vị trình bày những ưu điểm, các sử dụng của các thiết bị, Hội đồng sáng kiến Bộ CHQS tỉnh đã thống nhất chọn 3 sáng kiến có ý tưởng mới, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ để tham dự Hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp Quân khu. Gồm: “Tủ quản lý công cụ hỗ trợ cấp tiểu đội” của Ban CHQS thành phố Tây Ninh; “Dụng cụ tháo nhanh đạn 12,7mm” của Trung đoàn BB174 và “Hệ thống chiếu sáng huấn luyện các bài kỹ thuật bắn súng ban đêm” của Ban CHQS huyện Tân Châu.

Tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng sáng kiến còn góp ý thêm cho các đơn vị có sản phẩm được chọn đi dự thi để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa trước khi tham gia Hội thi của Quân khu.

N.D