Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Người dân cần đặt lịch hẹn trước khi đến giải quyết TTHC 

Cập nhật ngày: 15/07/2021 - 10:13

BTNO - UBND Tỉnh vừa ban hành công văn số 2321 về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch bệnh.

Giao diện đặt lịch hẹn tại địa chỉ sothutu.tayninh.gov.vn

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố thông báo, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đặt lịch hẹn trực tuyến tiếp nhận và trả kết quả trước khi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Việc đặt lịch hẹn có thể theo nhiều cách: truy cập vào địa chỉ: sothutu.tayninh.gov.vn hoặc đăng nhập trên Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo.

Ngoài ra, người dân còn có thể sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến Mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia và hình thức tiếp nhận, trả kết quả qua Bưu chính công ích tại Bộ phận Một cửa các cấp nhằm hạn chế việc đi lại, tránh tập trung đông người, góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Cùng với đó, các cơ quan liên quan sẽ ưu tiên giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm hoạt động thông suốt các hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả; đảm bảo an toàn, an ninh và toàn vẹn dữ liệu; Bưu điện tỉnh Tây Ninh đảm bảo nhân sự, chuẩn bị phương án để tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân an toàn, đúng quy định tại Quyết định số 45/2016 ngày 10/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ. 

N.D