baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải: “Chúng ta thực hiện quyển hồi ký về Trung ương Cục miền Nam bằng cả tấm lòng tri ân”

Cập nhật ngày: 17/05/2009 - 04:35

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải – Chủ tịch Hội đồng cố vấn thực hiện quyển hồi ký phát biểu tại buổi họp mặt

Ngày 16.5 tại TP.HCM, đã diễn ra buổi họp mặt giữa Hội đồng cố vấn, Ban Chỉ đạo thực hiện quyển hồi ký về Trung ương Cục miền Nam và trên 100 vị cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ… từng sống, chiến đấu tại căn cứ địa Bắc Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Việc thực hiện quyển hồi ký này nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trước đó, Tỉnh uỷ Tây Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quyển Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam. Đồng thời, Hội đồng cố vấn về quyển sách này cũng đã được thành lập, do nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải làm Chủ tịch.

Ông Tô Bửu Giám, thành viên Hội đồng cố vấn nói: Để quyển sách có giá trị cao về tính lịch sử, xứng với tầm vóc của các căn cứ, các cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam, Ban Chỉ đạo thực hiện quyển hồi ký và Hội đồng cố vấn mong muốn nhận được những bài viết của những đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ, nhân viên… từng sống, chiến đấu, làm việc tại các căn cứ tại chiến khu Bắc Tây Ninh

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Bân – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quyển hồi ký phát biểu: Căn cứ Trung ương Cục miền Nam đã đi vào lịch sử chói lọi của dân tộc như là một huyền thoại,

Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh Lê Thị Bân – Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quyển hồi ký, phát biểu tại buổi họp mặt

là niềm tự hào, hiện thân cho ý chí và sức mạnh của dân tộc ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là chứng tích lịch sử mãi mãi trường tồn với thời gian, sống mãi trong ký ức của các thế hệ hôm nay và mai sau… Có thể khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyển hồi ký là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Đây là nguyện vọng thiết tha của nhiều cán bộ và những người đã từng sống, chiến đấu, phục vụ căn cứ, phục vụ sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là tâm nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các vị cán bộ lão thành cách mạng lúc sinh thời.

Trao đổi với các vị cán bộ hưu trí, các vị lão thành cách mạng…, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải – Chủ tịch Hội đồng cố vấn nêu một số định hướng về nội dung các bài viết được thể hiện trong quyển hồi ký và thời gian thực hiện. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải nói: Chúng ta thực hiện quyển hồi ký này bằng cả tấm lòng để tri ân công lao của những người còn sống, cũng như những người đã khuất.

HOÀNG ANH