Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư cho văn học- nghệ thuật

Cập nhật ngày: 15/12/2009 - 05:53

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Hội Mỹ thuật Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Xây dựng - Dân chủ -Sáng tạo".

Sáng 15.12, 544 đại biểu thuộc các chuyên ngành Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Trang trí và phê bình mỹ thuật đã tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Mỹ thuật Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự.

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, Đại hội  là dịp để các hội viên cùng nhìn lại chặng đường 5 năm qua của Hội Mỹ thuật Việt Nam và bàn các giải pháp phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tồn tại, yếu kém.

Theo hoạ sĩ Trần Khánh Chương, hiện nay trong giới Mỹ thuật, xu hướng sáng tác theo hướng chuyên nghiệp hóa đã trở nên phổ biến hơn mà nổi bật là những nỗ lực của các hoạ sĩ trẻ tích cực học hỏi, khai thác và ứng dựng khá thành công những trào lưu nghệ thuật mới của thế giới. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cao niên đã định hình phong cách nghệ thuật vẫn tiếp tục sáng tác những tác phẩm mới và tổ chức trưng bày, triển lãm. Hội Mỹ thuật Việt Nam vẫn từng bước phát triển, đánh dấu sự lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng nhiều tác giả chưa có khám phá mới về ngôn ngữ tạo hình, trong sử dụng chất liệu để khai thác đề tài. Một số tác giả vừa dễ dãi, vừa lúng túng trong sáng tác. Đặc biệt trong thời gian qua, hiện tượng vi phạm bản quyền tác giả đang diễn ra khá phổ biến và ngày càng trở nên phức tạp, trở thành sự bức xúc của xã hội. Việc sao chép tranh, “nhái tranh” của một số hoạ sĩ - nhất là những tranh “chép” theo các bức hoạ nổi tiếng trong nước và thế giới, đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hội Mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là với những nhà sưu tầm quốc tế.

Ông Trần Khánh Chương cho rằng, Đại hội lần thứ VII Hội Mỹ thuật Việt Nam cần quan tâm tới việc đề ra hướng khắc phục những yếu kém nhằm đổi mới thực sự nền Mỹ thuật cách mạng Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VII.

Phát biểu với các nghệ sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư cho văn học - nghệ thuật nhằm đáp ứng sự phát triển của văn học - nghệ thuật trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng khẳng định, văn học - nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng “Chân- Thiện-Mỹ” của con người, là một trong những động lực to lớn để tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần, xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Tài sản văn học - nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Vì vậy, chăm lo phát triển, bồi dưỡng và phát huy tài năng của nghệ sĩ là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng mong muốn, trong thời gian tới, Hội Mỹ thuật Việt Nam cần chú trọng phát triển toàn diện cả về số lượng, chất lượng các loại hình nghệ thuật trên tinh thần nối tiếp các thế hệ nghệ sĩ đi trước. Các tác phẩm nghệ thuật cần có sự gắn bó sâu sắc với cuộc sống của nhân dân, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo và tình yêu Tổ quốc. Đại hội cần phân tích sâu, đánh giá đúng tình hình sáng tác, lý luận, quảng bá tác phẩm, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ của Hội hiện nay, đồng thời  khẳng định những xu hướng sáng tác lành mạnh là chủ đạo, khuyến khích tìm tòi sáng tác các tác phẩm nghệ thuật hướng tới giá trị “Chân- Thiện - Mỹ”.

* Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Hội Mỹ thuật Việt Nam  bức trướng với dòng chữ: “ Đoàn kết – Xây dựng- Dân chủ - Sáng tạo” .

(Theo chinhphu.vn)