Kinh tế   Đời sống đô thị

Về giá bồi thường đất triển khai giai đoạn 2 Khu Công nghiệp - Dịch vụ Phước Ðông - Bời Lời:

Nhà nước sẽ xem xét mức giá phù hợp 

Cập nhật ngày: 12/05/2018 - 06:12

BTN - Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ dân (240/240 hộ); xét phân loại nguồn gốc và thời gian sử dụng đất; xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tổ chức triển khai, niêm yết công khai nguồn gốc đất, các thông tin liên quan khác của các hộ dân.

Vùng dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ Phước Ðông - Bời Lời sắp được triển khai thực hiện.

Vừa qua, cử tri phản ánh, dự kiến phương án áp giá bồi thường để thu hồi đất triển khai giai đoạn 2 Khu Công nghiệp - Dịch vụ Phước Ðông - Bời Lời chưa phù hợp, khá thấp so với mặt bằng giá thị trường, không đảm bảo cho người dân sang nhượng, chuyển đến địa điểm mới với mức sống và điều kiện sinh hoạt bằng hoặc hơn so với nơi bị thu hồi.

Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét, có phương án áp giá bồi thường phù hợp, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.

Về vấn đề này, ngành chức năng cho biết, hiện dự án Khu Công nghiệp - Dịch vụ Phước Ðông - Bời Lời đã triển khai giai đoạn 2.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức kiểm kê đất và tài sản gắn liền với đất của các hộ dân (240/240 hộ); xét phân loại nguồn gốc và thời gian sử dụng đất; xác định hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; tổ chức triển khai, niêm yết công khai nguồn gốc đất, các thông tin liên quan khác của các hộ dân.

Ðầu năm 2017, ngành chức năng đã tiến hành khảo sát giá đất phạm vi khu vực dự án để lập dự thảo phương án giá và phương án bồi thường.

Tuy nhiên việc thực hiện kéo dài, từ thời gian thông báo thu hồi đất (tháng 9.2016) đến cuối năm 2017 mới tổ chức công khai lấy ý kiến giá bồi thường về đất, niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ra dân và kết thúc niêm yết vào đầu năm 2018.

Trước ý kiến của người dân về việc xem xét lại giá bồi thường về đất cho phù hợp với giá thị trường, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất tại Trảng Bàng tiến hành khảo sát giá chuyển nhượng tại thời điểm công khai niêm yết, lập hồ sơ lấy ý kiến lại để làm cơ sở trình phê duyệt giá.

ÐÌNH CHUNG