baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhân dân yên tâm, tin tưởng các giải pháp ổn định KT-XH của Đảng và Nhà nước

Cập nhật ngày: 17/06/2011 - 11:06

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và đại biểu dự hội nghị

Ngày 17.6.2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2011, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Võ Hoàng Khải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2011 đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Từ tình hình thực tế ngành Tuyên giáo toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ các cấp, và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác văn hoá-văn nghệ, báo chí-xuất bản; công tác khoa giáo; công tác lịch sử Đảng và hoạt động của Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng. Các hoạt động của ngành tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp; các cấp uỷ trong tỉnh tích cực xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cấp trên và đại hội cấp mình, quyết tâm đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Tập trung lãnh đạo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Các cấp uỷ đã tổ chức tốt việc tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng CSVN; 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, 57 năm chiến thắng Điện Biên Phủ...

Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về “Kiềm chế lạm phát, giữ vững sự phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội” đã có tác dụng tích cực. Quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp; các phong trào thi đua được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng.

Trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tập trung vào việc tham mưu cho các cấp uỷ Đảng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, và tổ chức thực hiện để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

KHẮC LUÂN