Nhiều điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng 

Cập nhật ngày: 25/10/2021 - 00:17

BTN - Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các Đảng uỷ trực thuộc, nhất là các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ sớm đánh giá lại năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư duy chính trị của cả hệ thống.

Kế thừa và phát triển quan điểm lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các kỳ Đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới, trong đó mở rộng, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan điểm lãnh đạo này vừa được Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII thảo luận, thống nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

Mở rộng phạm vi xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành ngày 8.10.2021, cử tri Trần Văn Hợp (thị trấn Châu Thành) kiến nghị đến Quốc hội về công tác chống tham nhũng liên quan đến việc Ban Bí thư Trung ương thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát Biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và 9 cá nhân.

Cử tri Trần Văn Hợp nêu: “Trong thời bình mà một lực lượng chấp pháp được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó bảo vệ vùng biển Việt Nam có một loạt vị tướng, người đứng đầu bị kỷ luật với những vi phạm rất nghiêm trọng trong một thời gian dài. Chúng tôi rất đau lòng khi nghe những thông tin như vậy”.

Theo ông Hợp, những cán bộ cấp cao này của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đều suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại lớn về tiền, tài sản của Nhà nước, đặc biệt đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của Cảnh sát Biển, quân đội và niềm tin của nhân dân. Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét làm rõ trách nhiệm Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ Quân sự Trung ương liên quan đến vụ vi phạm kỷ luật trên, không để “con sâu làm rầu nồi canh”.

Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII, Trung ương tập trung thảo luận, cụ thể hoá các nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cái mới lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu cực” sát hợp với tình hình mới.

 Tổng Bí thư nhấn mạnh, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; không còn ý thức vì nước vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng…

Sự suy thoái đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, bè phái cục bộ, quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân.

Cũng tại hội nghị này, Trung ương bổ sung 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp- nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Đồng thời, thống nhất ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Chuyển động Tây Ninh

Thực tiễn cho thấy nhiệm vụ “xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và “xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” có mối quan hệ biện chứng, mật thiết với nhau. Thực hiện tốt cả hai sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội.

Nhận thức rõ điều này, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với 8 nhóm giải pháp. 

Mới đây, tại hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm thẳng thắn chỉ ra một thực tế, đại dịch Covid-19 đã phần nào phân hoá, bộc lộ tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua một thời gian dài tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cao điểm là đợt bùng phát dịch lần thứ tư, có tình trạng một số cán bộ, đảng viên xin nghỉ việc vì nhiệm vụ khó, nặng nề, rủi ro cao, điều này cho thấy năng lực, sức chiến đấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các Đảng uỷ trực thuộc, nhất là các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ sớm đánh giá lại năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện, chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư duy chính trị của cả hệ thống.

Trên cơ sở đó, phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cũng cho rằng qua khó khăn, thách thức của dịch Covid-19 thấy được sức mạnh của hệ thống chính trị, nhất là sự vận hành rất hiệu quả của khối vận từ tỉnh tới cơ sở.

UBMTTQVN các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc tích cực, huy động mọi tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm lo bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế, khó khăn trong đại dịch.

Nhờ đó, tỉnh đã xử lý được nhiều vấn đề mới, khó, diễn biến nhanh chóng, khó lường và chưa có tiền lệ. Đến nay, Tây Ninh đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, bước vào trạng thái “bình thường mới”.

Cùng với tập trung lãnh đạo công tác phòng, chống dịch, phát triển KT-XH, Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 9 tháng năm 2021, cấp uỷ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; đã kiểm tra trên 9.000 đảng viên, hơn 1.200 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên trên 14.000 đảng viên, hơn 5.000 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề trên 300 đảng viên, trên 500 tổ chức đảng; xử lý kỷ luật 99 đảng viên, 1 tổ chức đảng.

Riêng trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, toàn tỉnh có 12 đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật cảnh cáo 1 huyện uỷ viên và Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 đảng uỷ viên cơ sở vi phạm công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch; Ban Thường vụ Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật khiển trách 1 chi uỷ viên cơ sở, cách chức 3 chi uỷ viên cơ sở và cảnh cáo 2 đảng viên vi phạm công tác quản lý xuất, nhập cảnh người, phương tiện qua biên giới.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát treo cờ Tổ quốc trên chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ, 9 tháng năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 658 đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa 107 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng (trong đó xin ra 26, xoá tên 59, khai trừ 22).

Tỉnh uỷ chỉ đạo triển khai hai đề án quan trọng: Đề án kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng và Đề án hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII, ngoài điểm cầu Tỉnh uỷ, hội nghị này được Tây Ninh kết nối đến 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 54 điểm cầu cấp xã với 1.185 cán bộ, đảng viên tham dự.

Trên cơ sở tìm hiểu, nắm chắc các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII để mỗi cán bộ, đảng viên thông suốt về tư tưởng, nhận thức, hành động. Việc tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị không phải là điều gì quá xa vời, vĩ mô mà bắt đầu từ chính nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và hiệu quả công việc của bản thân.

Đồng thời, luôn đủ tỉnh táo trước mọi cám dỗ, kiên quyết đấu tranh với các dấu hiệu tiêu cực, lợi ích nhóm, vi phạm các nguyên tắc của Đảng trong chính cơ quan, đơn vị mình, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt”.

Phương Thuý