Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

Nhiệm kỳ 2015-2020 phát triển đảng viên đạt 350%

Cập nhật ngày: 27/03/2020 - 09:42

BTNO - Ngày 26.3, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Ninh (BQLDAĐTXD) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Tuyết và 18 đảng viên trong chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ BQLDAĐTXD luôn chú trọng việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm theo quy chế làm việc, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng luôn tuân thủ các quy định của Đảng, phân định rõ vai trò lãnh đạo của Chi ủy, trách nhiệm cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng đã góp phần xây dựng Chi bộ đoàn kết, thống nhất tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập các chuyên đề hàng năm; tổ chức 100% đảng viên cam kết, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, kết quả có 4 đảng viên tiêu biểu được biểu dương.

Chi bộ luôn tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; quan tâm xây dựng đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tổ chức họp tổ đảng, Chi uỷ và Chi bộ đúng định kỳ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng bình quân đạt trên 95%. Công tác phát triển đảng viên luôn được Chi bộ quan tâm, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 7 đảng viên, đạt 350% so nghị quyết.  

100% đảng viên được kiểm tra đảng viên chấp hành. Qua kiểm tra, giám sát các đảng viên đều có nhận thức đúng đắn về yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, chấp hành đúng các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ, không có đảng viên sai phạm hay bị phản ảnh từ quần chúng tại cơ quan và nhân dân địa phương nơi đảng viên cư trú.

Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị là làm chủ đầu tư và tư vấn xây dựng các dự án, công trình theo quy định, thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn hàng năm đều vượt so kế hoạch, thi công nhiều công trình trọng điểm phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, nhiều  năm liền được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội biểu quyết thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Dân chủ, đổi mới, đoàn kết và phát triển”.

Đại hội bầu BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 ủy viên, bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; ông Lê Ngọc Ẩn- Giám đốc BQLDAĐTXD được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu đồng ý 100%.

Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ngô Mẫn