Nhiều cơ sở chậm khắc phục ô nhiễm môi trường

Cập nhật ngày: 03/10/2009 - 06:44

Khói đen ngùn ngụt từ một nhà máy ở Trảng Bàng.

Một cán bộ Chi cục Môi trường thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết, việc thực hiện kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường theo các quyết định của UBND tỉnh từ năm 2007 đến nay diễn ra khá chậm.

Cụ thể, theo Quyết định số 759/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 31.8.2007 thì toàn tỉnh có 32 cơ sở sản xuất phải thực hiện việc khắc phục ô nhiễm môi trường; theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 8.8.2008 thì có 23 cơ sở sản xuất phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 20 cơ sở thực hiện theo Quyết định số 759/QĐ-UBND và mới chỉ có… 4 cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1762/QĐ-UBND.

Theo nhận định của ngành chức năng, nguyên nhân của việc chậm khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định của UBND tỉnh là do kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải quá lớn (hàng tỷ đồng), vượt quá khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp.

Hiện Sở TN-MT đang lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, xử lý 12 cơ sở chậm thực hiện Quyết định số 759/QĐ-UBND và đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tạm đình chỉ hoạt động 4 cơ sở do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tổng cộng, từ đầu năm đến nay, Sở TN-MT đã đề nghị UBND tỉnh tạm đình chỉ 17 cơ sở chế biến khoai mì và 9 cơ sở sản xuất thép không thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường, khi nào khắc phục xong mới được phép hoạt động.

“Việc bảo vệ môi trường quan trọng không kém việc chú trọng phát triển kinh tế. Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả nhưng cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Đến cuối năm nay, Sở TN-MT sẽ tiếp tục tham mưu để UBND tỉnh xem xét xử lý những trường hợp sản xuất gây ô nhiễm môi trường” – vị cán bộ Sở TN-MT này nói.

HOÀNG THI