Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021:

Nhiều đơn vị, địa phương có sự bứt phá về điểm số 

Cập nhật ngày: 12/12/2021 - 19:14

BTNO - UBND tỉnh vừa công bố chỉ số CCHC đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khối các sở, ban, ngành tỉnh với tỷ lệ điểm số đạt 97,14%; UBND thị xã Trảng Bàng dẫn đầu khối UBND các huyện, thị xã, thành phố với tỷ lệ điểm số đạt 86,29%.

Giao dịch hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đối với khối sở, ngành tỉnh, có 17/19 cơ quan xếp loại tốt, 1 cơ quan xếp khá và 1 cơ quan xếp loại trung bình. Tỷ lệ điểm số trung bình năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh là 89,17%, có 13/19 sở, ban, ngành tỉnh đạt trên tỷ lệ trung bình chung; có 6/19 sở, ban, ngành có tỷ lệ điểm số thấp hơn tỷ lệ trung bình chung. Hai cơ quan đạt tỷ lệ điểm số thấp là Sở Tài nguyên và Môi trường (76,61%) và Sở Y tế (63,4%)- đứng cuối bảng xếp hạng.

Đối với khối UBND huyện, thị xã, thành phố, có 7/9 UBND cấp huyện xếp loại tốt, 2/9 UBND cấp huyện xếp loại khá. So với năm 2020, cơ quan được xếp loại tốt tăng 3 địa phương, cơ quan xếp loại khá giảm 3 địa phương. Tỷ lệ điểm số trung bình chung của các huyện là 82,8%. Như vậy, có 6/9 huyện, thị xã, thành phố có điểm cao hơn mức trung bình; 3/9 UBND huyện thấp hơn tỷ lệ điểm số trung bình chung. Địa phương có tỷ lệ điểm thấp nhất là Tân Biên (77,92%).

 Theo UBND tỉnh, việc đánh giá, cung cấp các tài liệu kiểm chứng trên phần mềm điện tử giúp các cơ quan, đơn vị tiết kiệm thời gian, phân công nhiệm vụ được cho nhiều bộ phận chuyên môn thực đánh giá cùng lúc; giúp lãnh đạo theo dõi được tiến độ tự chấm, thẩm định của cơ quan.

Qua kết quả cụ thể từng nội dung cho thấy đa số các cơ quan đã quan tâm chỉ đạo, phát huy những kết quả đạt được trong công tác CCHC tại cơ sở. Điều này được thể hiện qua việc duy trì thứ hạng những có quan dẫn đầu trong các năm liên tiếp như Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng...

Đặc biệt, có một số cơ quan đã nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác CCHC của năm 2020 để cải thiện thứ hạng như Sở Kế hoạch và Đầu tư (năm 2020 xếp thứ 18/19, năm 2021 xếp thứ 8/19); Sở Nội vụ (năm 2020 xếp thứ 10/19, năm 2021 xếp thứ 3/19); UBND thị xã Trảng Bàng (năm 2020 xếp thứ 8/9, năm 2021 vươn lên xếp thứ 1/9), UBND thị xã Hoà Thành (năm 2020 xếp thứ 9/9, năm 2021 xếp thứ 2/9).

Phương Thuý