Nhiều giấy khám sức khoẻ “có vấn đề” 

Cập nhật ngày: 20/05/2017 - 20:00

BTNO - Ðể được học và thi sát hạch cấp giấy lái xe, người dân cần phải bảo đảm quy định về sức khoẻ. Thế nhưng qua tìm hiểu được biết trong thời gian qua, khi kiểm tra hồ sơ của những học viên lái xe và những người đến xin cấp lại, đổi giấy phép lái xe, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Giao thông - Vận tải phát hiện nhiều giấy khám sức khoẻ “có vấn đề”.

Giấy chứng nhận sức khoẻ của một cơ quan y tế trong tỉnh cấp cho người xin học lái xe nhưng không có ghi số cấp giấy, thiếu thông tin nhân thân người được chứng nhận.

Trong đó, có giấy khám sức khoẻ được cấp không có số, thậm chí không có cả chữ ký của người đi khám sức khoẻ, nhưng vẫn được cơ quan y tế cấp giấy chứng nhận sức khoẻ đủ điều kiện học và dự thi sát hạch. Có nhiều giấy khám sức khoẻ được cơ quan y tế cấp sau ngày người học đã đăng ký học tại cơ sở đào tạo lái xe.

Trước thực trạng trên, Sở Giao thông - Vận tải có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị xác minh làm rõ những giấy phép lái xe mà trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra thấy “có vấn đề”.

Ðược biết hiện nay, việc chứng nhận sức khoẻ của người dân, nhất là trong việc học và thi sát hạch lái xe, được quy định rất cụ thể và chặt chẽ. Cơ sở y tế chứng nhận sức khoẻ cho người dân phải chịu trách nhiệm về giấy chứng nhận mình đã cấp.

Cơ quan y tế cần xem xét lại, có biện pháp chấn chỉnh để thực hiện việc khám sức khoẻ tốt hơn trong thời gian tới.

THẾ NHÂN