BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều hợp tác xã cố gắng vươn lên, khẳng định mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 08:31

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tây Ninh lần thứ 3 (khoá III- nhiệm kỳ 2008-2013) được tiến hành vào ngày 24.7.2009. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến, lãnh đạo một số sở, ngành huyện, thị.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2009 của Ban Chấp hành Liên minh HTX cho biết đến nay, toàn tỉnh có 4.256 tổ hợp tác, với hơn 66.900 thành viên. Nhìn chung các tổ hợp tác tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình, giúp kinh tế hộ khắc phục khó khăn, hạn chế về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, giúp các hộ thành viên sử dụng hiệu quả hơn về đất đai, nguồn nguyên liệu tại chỗ, lao động vật tư, tiền vốn. Qua đó góp phần mở mang ngành nghề, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Về HTX, toàn tỉnh có 93 HTX (giảm 2 HTX so với cuối năm 2008, do 3 HTX giải thể, đồng thời phát triển mới được 1 HTX). Trong đó có 48 HTX nông nghiệp; 12 HTX công -thương; 14 HTX giao thông vận tải; 18 quỹ tín dụng nhân dân và một HTX vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhìn chung một số HTX trên lĩnh vực nông nghiệp đã cố gắng vươn lên, tự khẳng định mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã viên như: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Long (xã Phan-Dương Minh Châu); HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tân Tiến (xã Suối Ngô -Tân Châu)… Các HTX công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ đã có những bước chuyển biến tích cực. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hoạt động có hiệu quả cao, nợ quá hạn luôn thấp hơn so với quy định, kịp thời hỗ trợ vốn cho các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các HTX hiện nay vẫn còn những khó khăn hạn chế như: nhiều HTX chưa xác định được phương hướng sản xuất kinh doanh, chưa vay được vốn ngân hàng, chưa tiếp cận các chính sách đầu tư, đất đai, khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại… Đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ, thiếu kiến thức về chuyên môn, chưa được chú ý bồi dưỡng, đào tạo; sự liên kết giao lưu kinh tế, thương mại giữa các HTX ở khu vực thành thị và nông thôn còn hạn chế. Qua đánh giá xếp loại của Liên minh HTX, trong 6 tháng đầu năm có 38 HTX đạt loại khá, giỏi (đạt tỷ lệ trên 40%); 21 HTX trung bình (đạt tỷ lệ trên 22%); 25 HTX yếu kém (tỷ lệ trên 25%); số còn lại không xếp loại (do mới thành lập).

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực trong việc củng cố và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Liên minh HTX trong thời gian tới.

D.H


 
Liên kết hữu ích