Nhiều người chưa chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng 

Cập nhật ngày: 24/02/2021 - 18:24

BTNO - Ngày 24.2.2021, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra nhắc nhở người dân đeo khẩu trang để phòng dịch

Đoàn đã đến kiểm tra tại các chợ Trường Lưu, Long Hải và Long Yên, thuộc thị xã Hoà Thành. Tại các nơi đến, đa số tiểu thương và người dân chấp hành tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, một số tiểu thương, người dân chưa thực hiện tốt việc đeo khẩu trang. Đoàn nhắc nhở 40 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trong kiểm tra, đoàn công tác lồng ghép tuyên truyền cho các hộ kinh doanh, tiểu thương thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay và phải bảo đảm giữ khoảng cách an toàn trong lúc mua bán để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Quản lý các chợ thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 cho các tiểu thương, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Minh Nhật