HĐND giám sát công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020:

Nhiều nỗ lực đáng ghi nhận 

Cập nhật ngày: 10/04/2019 - 08:13

BTNO - Chiều 9.4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng tham dự giám sát có ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X về CCHC giai đoạn 2016-2020 diễn ra theo đúng tiến độ đề ra. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực qua các năm, thể hiện ở các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, SIPAS, chất lượng CCHC của các cấp, các ngành được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng xây dựng, hiệu lực, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật ngày càng tốt hơn. Thủ tục hành chính được thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh cùng với việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đã góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp theo hướng hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính, giảm được tình trạng công dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, phải gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan hành chính các cấp được đẩy mạnh, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong quản lý điều hành của các cơ quan hành chính, giúp việc trao đổi thông tin, giải quyết TTHC cho người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Qua đó, góp phần tích cực cho cải cách thủ tục hành chính và cải cách chế độ công chức công vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Mặc dù đạt được kết quả khả quan nhưng UBND tỉnh cũng nhìn nhận trong lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, kết quả giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa liên thông thời gian qua còn trễ hạn nhiều, nhất là lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường. Một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị có quan tâm chỉ đạo nhưng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu CCHC và chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện CCHC, cải cách TTHC; việc chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ngành đôi lúc chưa đạt hiệu quả cao…

Tại buổi làm việc, nhiều thành viên của Đoàn giám sát đặt câu hỏi cũng như chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong CCHC và thủ tục hành chính ở một số sở, ngành và địa phương mà trước đó Đoàn đã đi tìm hiểu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng yêu cầu các sở, ngành có liên quan cần tiếp thu, khắc phục những hạn chế được Đoàn giám sát chỉ ra; tổng hợp một số kiến nghị còn bất cập trong văn bản thuộc thẩm quyền của Trung ương chuyển đến Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh cho ý kiến theo thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đồng tình với những kết quả nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác CCHC, cải cách môi trường kinh doanh của tỉnh. Lãnh đạo HĐND tỉnh lưu ý với UBND tỉnh, trong thời gian tới cần chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có lộ trình, kế hoạch cụ thể để cải cách thủ tục hành chính và các vấn đề có liên quan đến công tác này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý thêm với UBND tỉnh về những chỉ số đánh giá vừa qua. Ngoài chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ghi nhận nỗ lực của tỉnh, cần có giải pháp để nâng cao và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức ngày một tốt hơn.

Đức An