BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều phong trào thi đua hiệu quả thiết thực

Cập nhật ngày: 16/05/2014 - 06:31

Trao tặng giấy khen của UB.MTTQ tỉnh cho các gương tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Trong năm 2013, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nổi bật là phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phát huy bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường sống xanh, sạch đẹp; phát huy dân chủ, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững chắc…

Qua phong trào, nhân dân toàn tỉnh đã đồng lòng đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 19 tỷ đồng (đạt 274,6% kế hoạch) và 75,6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; xây tặng 578 căn nhà ĐĐK, sửa chữa 138 căn. Ngoài ra nhân dân ở các khu dân cư còn tự giúp nhau hàng vạn ngày công cùng cây con giống, vật tư trị giá hơn 6,2 tỷ đồng giúp cho 2.289 hộ nghèo, khó khăn vươn lên, góp phần kéo giảm hộ nghèo toàn tỉnh.

Năm 2013 toàn tỉnh có 491/542 ấp đạt chuẩn ấp văn hoá- tăng 2,2%; 99,7% cơ sở tín ngưỡng, thờ tự đạt chuẩn văn minh; 95,3% gia đình giữ vững chuẩn gia đình văn hoá.

Trong năm 2014, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua toàn tỉnh và nâng lên một tầm cao mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu; UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tặng giấy khen cho hơn 60 gương điển hình của từng phong trào thi đua.

Khắc Luân