BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhiều tư liệu Trung Quốc thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Cập nhật ngày: 21/08/2013 - 06:55
HTML clipboard

Dự kiến, TP. Hồ Chí Minh sẽ trưng bày 200 bản đồ của Việt Nam, bản đồ của Trung Quốc, bản đồ của một số nước phương Tây…

Tấm bản đồ trong tập sách “Địa dư đồ khảo” cho thấy lãnh thổ của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam

(BTN) - Từ ngày 22 đến 29.8, tại Dinh Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Triển lãm trưng bày phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Hán ngữ do các nhà nước phong kiến Việt Nam ban hành trong thế kỷ XVII – đầu thế kỷ XVIII chứng tỏ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông.

Điểm độc đáo là một số bản đồ và tư liệu của Trung Quốc và các nước phương Tây vào thế kỷ XVI, XVII, XVIII khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được giới thiệu rộng rãi trong cuộc triển lãm lần này.

Dự kiến, TP. Hồ Chí Minh sẽ trưng bày 200 bản đồ của Việt Nam, bản đồ của Trung Quốc, bản đồ của một số nước phương Tây; trưng bày 8 sắc phong khẳng định các nhà nước Việt Nam trong lịch sử đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài ra còn trưng bày 3 cuốn Atlas của Chính phủ Trung Hoa dân quốc in vào năm 1919-1933 do phái bộ truyền giáo London in cho nhà Thanh vào năm 1908; trưng bày các xuất bản phẩm và tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; trưng bày bản đồ và hình ảnh về “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố hướng về biển, đảo Tổ quốc” tại trục đường Đồng Khởi.

Đây là hoạt động thông tin đối ngoại quan trọng, nhằm cung cấp các nguồn tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách rộng rãi và có hệ thống, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Triển lãm sử dụng những tư liệu do nước ngoài và chính Trung Quốc công bố có tính liên tục chứng tỏ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông. Điều này góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo infonet.vn