Thời Sự - Chính trị   Giải báo chí về Xây dựng Đảng

Xử lý đảng viên vi phạm:

Nhìn từ Đảng bộ huyện Gò Dầu 

Cập nhật ngày: 28/07/2019 - 23:45

BTN - Huyện uỷ Gò Dầu đã có chủ trương “Củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng” thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày của cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc với nhân dân.

Các thí sinh đạt giải tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ X năm 2018. Ảnh minh hoạ: Trọng Cầu.

Từ năm 2017 đến hết quý I/2019, Đảng bộ huyện Gò Dầu đã xử lý 44 đảng viên vi phạm (cao nhất tỉnh). Nội dung vi phạm phần lớn là trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong đó cách chức 1, khai trừ 2, còn lại là khiển trách và cảnh cáo.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã được Đảng bộ huyện Gò Dầu thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là chú trọng về tính nêu gương của cán bộ đảng viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm và làm tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nhất nhất mọi hành động đều phải gương mẫu.

Theo Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu Lê Thành Công “Đảng viên có tốt, có đạo đức thì dân nhìn vào mới có niềm tin”. Do vậy, Huyện uỷ Gò Dầu đã có chủ trương “Củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng” thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày của cán bộ, đảng viên khi tiếp xúc với nhân dân. Bên cạnh nêu cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, Huyện uỷ Gò Dầu còn thực hiện tốt việc phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Huyện uỷ Gò Dầu thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, luôn khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt việc này, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Gò Dầu thực hiện nghiêm việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Gò Dầu đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. “Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời” (Khoản 1, Điều 2, Quy định 102). Thực hiện đúng nguyên tắc đó, từ năm 2017 đến hết quý I/2019, Đảng bộ huyện Gò Dầu đã xử lý 44 đảng viên vi phạm (cao nhất tỉnh).

Nội dung vi phạm phần lớn là trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong đó cách chức 1, khai trừ 2, còn lại là khiển trách và cảnh cáo. Theo UBKT Huyện uỷ Gò Dầu, trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cấp uỷ và UBKT luôn căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Nhất là thái độ tiếp thu phê bình, sửa chữa và khắc phục khuyết điểm, vi phạm của đảng viên, khi đến mức xử lý thì kiên quyết xử lý, không bao che. Do vậy, hầu hết các trường hợp đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật đều chấp hành, nhận ra thiếu sót, không khiếu nại.

Tuy nhiên, cũng theo UBKT Huyện uỷ Gò Dầu, hầu hết các trường hợp đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật là do giám sát của tổ chức Đảng cấp trên và từ đơn thư tố cáo của người dân, công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ còn rất thụ động và thực hiện chưa tốt. Điển hình như trường hợp đảng viên Nguyễn Văn Đ, Chi bộ ấp Phước Hội A đã bị xử lý kỷ luật với hình thức khai trừ.

Kết luận sai phạm của ông Đ là thiếu gương mẫu, vô tổ chức, vô kỷ luật, bỏ sinh hoạt Đảng không lý do đến 7 kỳ họp của chi bộ (5 kỳ định kỳ, 2 kỳ đột xuất); không chấp hành sự phân công của cấp trên, xem thường tổ chức, không tự giác nhận khuyết điểm vi phạm, đã làm giảm uy tín của bản thân ở chi bộ đang sinh hoạt. Hay như cả Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ ấp Cây Nính (xã Phước Trạch) đều bị kỷ luật khiển trách do không tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ (1 kỳ) và sinh hoạt chi uỷ (1 kỳ).

Một số đảng viên bị xử lý kỷ luật cảnh cáo và đến mức phải khai trừ do không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao hiệu quả thấp, ý thức tổ chức kỷ luật kém...

Bí thư Huyện uỷ Gò Dầu Lê Thành Công một lần nữa khẳng định: “Xử lý đảng viên vi phạm là không có vùng cấm”. Nhưng qua kết quả xử lý trong hơn 2 năm qua cho thấy công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng ở cơ sở còn yếu kém, cần phải được chấn chỉnh, tăng cường. Phải xác định kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện sai phạm để cảnh tỉnh, nhắc nhở; qua đó thực hiện nhất quán quan điểm của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) phải “kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”.

Do vậy, để hạn chế đảng viên vi phạm cũng như kéo giảm số đảng viên bị kỷ luật trong thời gian tới, Huyện uỷ Gò Dầu đã đề ra 7 giải pháp. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng quản lý đảng viên một cách toàn diện, kể cả các mối quan hệ xã hội.

Đẩy mạnh việc tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, đồng thời uốn nắn, xử lý nghiêm những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để chi bộ thật sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; tăng cường vai trò của cấp uỷ viên, UBKT các cấp trong giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Bí thư Huyện uỷ Lê Thành Công khẳng định, quyết tâm của Đảng bộ huyện Gò Dầu là không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên- nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng theo mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã đề ra.

NGÔ MẪN