NHNN quyết định can thiệp thị trường ngoại hối

Cập nhật ngày: 04/11/2010 - 10:40

Ngân hàng Nhà nước chiều 4.11 đã đưa ra một số thông tin giải thích nguyên nhân tỷ giá USD/VND biến động mạnh trên thị trường tự do cùng định hướng can thiệp.

Theo đó, cơ quan này cho biết, trong thời gian gần đây, thị trường ngoại hối đã có một số biểu hiện căng thẳng, chủ yếu do tâm lý lo ngại về khả năng nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu hàng hoá và lạm phát sẽ tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, trên cơ sở tính toán, đánh giá diễn biến xuất nhập khẩu trong thời gian gần đây, Bộ Công thương đã công bố dự báo nhập siêu của cả năm 2010 chỉ ở mức 12 tỷ USD, thay cho dự báo trước đây là 13,5tỷ USD.

Cũng theo cơ quan này, “qua theo dõi, trong khi áp lực lên cầu ngoại tệ sẽ giảm nhờ vào khả năng kiềm chế nhập siêu và nguồn cung ngoại tệ đang có xu hướng tăng trong các tháng cuối năm do nhiều khoản vay lớn bằng ngoại tệ từ nước ngoài của các tổ chức kinh tế được giải ngân, luồng vốn đầu tư và kiều hối chuyển vào trong nước đang được cải thiện đáng kể. Do đó, trong năm 2010 dự báo cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam sẽ cân bằng.  

Trên cơ sở các thông tin và đánh giá tổng thể về thị trường, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá ở mức ổn định như hiện nay và thực hiện bán can thiệp để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.

7 yêu cầu đối với các tổ chức tín dụng

Cũng trong ngày 4.11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-NHNN về việc thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, góp phần ổn định giá cả và kinh tế vĩ mô trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.

Chỉ thị nêu rõ, đối với các tổ chức tín dụng trong thời gian tới, Thống đốc yêu cầu tập trung thực hiện 7 giải pháp chủ yếu.

Thứ nhất, tăng cường huy động vốn ở trong nước và nước ngoài thông qua các giải pháp phù hợp quy định của pháp luật; không áp dụng các hình thức cạnh tranh không lành mạnh để ổn định thị trường tiền tệ. Duy trì cơ cấu vốn khả dụng (tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, tiền mặt…) ở mức hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán ở mức cao trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.
Kiểm soát tốc độ, quy mô và cơ cấu cho vay để cân đối với vốn huy động; thực hiện quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động. Thực hiện cho vay theo quy định của pháp luật; kiểm soát chặt chẽ các khoản bảo lãnh để thanh toán ở trong nước và cho nước ngoài, các khoản cho vay để kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bất động sản và tiêu dùng.

Thứ hai, đáp ứng các nhu cầu vay vốn có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu cầu vốn để cung ứng hàng hoá và dịch vụ thiết yếu phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.

Đối với các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên…) xem xét thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi tiền vay theo quy định của pháp luật và xem xét cho vay mới để khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thứ ba, kiểm soát chặt chẽ huy động và cho vay bằng ngoại tệ, không để rủi ro thanh khoản và lãi suất bằng ngoại tệ, tỷ giá; cho vay bằng ngoại tệ theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 4496/NHNN-CSTT ngày 15.6.2010 về việc cho vay bằng ngoại tệ và văn bản số 4186/NHNN-CSTT ngày 4.6.2010 về việc cho vay để thanh toán tiền nhập khẩu hàng hoá.

Thứ tư, ấn định lãi suất huy động và cho vay, tỷ giá mua bán ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ.

Thứ năm, cung cấp đúng và kịp thời các thông tin về hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ sáu, xử lý kịp thời các trường hợp cho vay hỗ trợ lãi suất chưa đúng quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, phát hiện của tổ chức tín dụng.

Thứ bảy, khẩn trương đầu tư, nâng cấp công nghệ, nâng cao khả năng quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu an toàn, hiệu quả.

Thống đốc yêu cầu các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc đồng thời báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị trong báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc theo dõi tình hình thực hiện chỉ thị này trong toàn hệ thống ngân hàng.

Chỉ thị cũng cho biết, trong 10 tháng năm 2010, việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng đã góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kinh tế vĩ mô có bước cải thiện, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao, bảo đảm tốt hơn an sinh xã hội; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản được ổn định; tốc độ tăng vốn huy động và tín dụng phù hợp với mục tiêu; đảm bảo an toàn hệ thống. Tuy vậy, thời gian gần đây, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức cao; thị trường tiền tệ và ngoại hối chưa ổn định vững chắc; tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có khả năng vượt mục tiêu.

(Theo VOV)