Những điểm quan trọng trong kỳ họp Quốc hội dài kỷ lục 

Cập nhật ngày: 23/10/2019 - 09:17

Quốc hội sẽ dành 2 ngày trong số 38 ngày của kỳ họp cho công tác nhân sự, trong đó có miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế. Đây là kỳ họp Quốc hội dài kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ.

Nguồn ZING