BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những nội dung chính của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 

Cập nhật ngày: 20/10/2022 - 10:20

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 4 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án luật khác; dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội.

Nguồn PLO