BAOTAYNINH.VN trên Google News

Những vấn đề cần quan tâm khi sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 29/11/2013 - 06:44

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm phát biểu về BHYT

(BTN) - Tham gia góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), tại phiên họp chiều ngày 26.11, ĐBQH Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) cho rằng việc thành lập Hội đồng quản lý quỹ BHYT 2 cấp và vai trò của Hội đồng về đánh giá hiệu quả thuốc và dịch vụ y tế là phù hợp.

Tuy nhiên, ông Tâm đề nghị tách chức năng (của Hội đồng) quản lý tài chính quỹ khỏi chức năng quy định hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, giám định hồ sơ về nghiệp vụ và chi phí dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để đảm bảo tính độc lập tương đối của các bên trong quan hệ bảo hiểm y tế.

Về quy định phân cấp quản lý quỹ, đại biểu Nguyễn Thành Tâm tán thành quy định như dự thảo Luật nhằm tạo ra cơ chế để tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc điều hành quản lý quỹ tại địa phương, góp phần hạn chế tình trạng thất thu và lạm dụng quỹ, khắc phục được vấn đề tâm lý ỷ lại, đồng thời khắc phục được tình trạng bất hợp lý trong “đóng - hưởng” (BHYT) giữa các địa phương khi cho phép để lại một phần kết dư quỹ hằng năm, tăng cường năng lực khám, chữa bệnh ở các địa phương.

Tuy nhiên, để có thể quản lý tốt quỹ bảo hiểm y tế tại địa phương nên thành lập Hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm y tế cấp tỉnh, nhưng cần lưu ý việc thành lập hội đồng có tăng bộ máy hành chính hay không, chi phí phát sinh cho hoạt động của hội đồng sẽ được đảm bảo từ nguồn nào và dự báo mức chi phí sẽ như thế nào?

Về thanh toán khám, chữa bệnh BHYT trái tuyến, vượt tuyến, theo đại biểu Tâm, nên giữ quy định hiện hành về cho phép khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến. Đồng thời đi kèm với đó là quy định mức đồng chi trả tăng luỹ tiến theo từng mức tăng tuyến khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, để cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh thì cần áp dụng nhiều giải pháp như sửa đổi cơ chế BHYT; cần quy định việc cơ quan chức năng như Hội đồng quản lý quỹ các cấp, định kỳ kiểm tra giám sát về việc đảm bảo các tiêu chí về chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và công bố công khai các kết quả thực hiện chất lượng để người dân biết và lựa chọn.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu sửa đổi quy định về chuyển viện BHYT theo hướng tăng cường sử dụng hình thức bác sĩ gia đình và tăng thẩm quyền đi kèm với cơ chế giám sát về quyền của các cơ sở khám, chữa bệnh ở tuyến dưới trong việc tư vấn và chỉ định cho người bệnh được chuyển viện vượt tuyến căn cứ vào tình trạng bệnh tật mà không phải chuyển theo cấp hành chính như hiện nay.

Bỏ quy định về giới hạn thời gian được chữa bệnh ở tuyến trên dẫn đến tình trạng phải làm thủ tục chuyển viện nhiều lần để chữa trị cùng một lần vào một người bệnh. Đặc biệt khắc phục được tình trạng “dồn toa” làm thủ tục chuyển viện vào đầu năm hiện đang hết sức bất cập, gây bức xúc cho cả người bệnh và cơ sở nhận bệnh.

ĐBQH Nguyễn Thành Tâm còn có nhiều ý kiến về giá dịch vụ y tế, về mức hưởng BHYT, về mức đồng chi trả đối với hộ cận nghèo và thân nhân gia đình người có công...

QUANH HẠNH

(Lược ghi)

 


 
Liên kết hữu ích