BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nợ quá hạn vẫn được bảo lãnh vay vốn

Cập nhật ngày: 09/02/2010 - 01:31

Theo đó, nếu doanh nghiệp có nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng hoặc nợ đọng thuế, nhưng có dự án đầu tư, phương án sản xuất - kinh doanh và cam kết trả được nợ quá hạn thì vẫn được Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) bảo lãnh vay vốn.

VDB có nghĩa vụ thực hiện bảo lãnh cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có vốn điều lệ tối đa 20 tỷ đồng hoặc sử dụng tối đa 1.000 lao động vay vốn của NHTM để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh (vay vốn đầu tư tài sản cố định) và phương án sản xuất - kinh doanh (vay vốn lưu động).

Tăng bảo lãnh để phát triển lực lượng DN.

Cơ chế bảo lãnh mới của Nhà nước sẽ xem xét mở rộng đối tượng được bảo lãnh tín dụng theo đúng tiêu chí phân loại doanh nghiệp (siêu nhỏ - nhỏ - vừa) được quy định cụ thể tại Nghị định 56/2009/NĐ – CP.

Tuy nhiên, điều kiện để được bảo lãnh sẽ nâng lên theo nguyên tắc: chỉ bảo lãnh cho các dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, có khả năng trả được nợ.

Theo định hướng, cơ chế mới được sửa theo hướng giảm dần sự hỗ trợ của Nhà nước. Bảo lãnh tín dụng sẽ vận hành theo cơ chế thị trường, tức là cả 3 bên, gồm VDB - NHTM - doanh nghiệp phải có trách nhiệm chia sẻ rủi ro, cũng như quyền lợi khi tham gia vào nghiệp vụ này.

(Theo Vietnamnet)


 
Liên kết hữu ích