Người trồng cây thuốc lá vàng ở huyện Châu Thành:

Nơi được mùa, nơi thất bát 

Cập nhật ngày: 09/03/2021 - 09:19

BTNO - Hiện là thời điểm người trồng cây thuốc lá vàng ở một số địa phương huyện Châu Thành bước vào vụ thu hoạch lá. Đại diện của một đơn vị thu mua thuốc lá vàng trên địa bàn huyện Châu Thành cho biết, năng suất và chất lượng thuốc lá vàng ở một số địa phương trên địa bàn huyện được dự đoán khả quan hơn so với vụ trước, nhất là tại các xã An Cơ, Hảo Đước. Mùa vụ trước, mỗi ha thuốc lá vàng được trồng trên địa bàn hai xã này cho năng suất khoảng 3,5 tấn/ha, nhưng năm nay dự đoán đạt khoảng 4 tấn/ha.

Một vị lãnh đạo UBND xã Hảo Đước cho biết, năm nay xã có hơn 200 ha cây thuốc lá vàng. Phần lớn cây thuốc lá vàng trồng tại địa phương ít bệnh, lá cây đẹp, phát triển tốt. Các lò sấy thuốc tại địa phương cũng đã bắt đầu hoạt để kịp thời thu mua thuốc lá vàng cho người dân.

Trái ngược với niềm vui của người trồng thuốc lá vàng tại các xã An Cơ, Hảo Đước. Người trồng thuốc lá vàng tại xã Ninh Điền dù cũng đang vào vụ thu hoạch nhưng không được vui, do năm nay, cây thuốc lá vàng bị bệnh xoăn đọt nên năng suất giảm, lá cây xấu.

Một người trồng thuốc lá  vàng tại ấp Gò Nỗi, xã Ninh Điền cho biết, năm nay cây thuốc lá vàng tại địa phương bị bệnh xoăn đọt khá nhiều. Có nhiều ruộng thuốc lá vàng bị bệnh đến khoảng 60- 70%, lá cây phát triển xấu, năng suất thấp. Những cây thuốc bị bệnh cho lá thuốc xấu, giá bán thấp; do vậy các lò sấy thuốc chỉ mua với giá khoảng 40 ngàn đồng/kg lá thuốc.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Điền cho biết, vụ này địa phương có hơn 60 ha thuốc lá vàng, trong đó có nhiều diện tích cây bị nhiễm bệnh xoăn đọt, năng suất thấp. Do đó, có thể nói mùa vụ thuốc lá vàng năm nay, người trồng thuốc lá vàng tại xã Ninh Điền kém vui.

Thế Nhân