BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nông dân phường Ninh Sơn thi đua sản xuất, bảo đảm an ninh quốc phòng

Cập nhật ngày: 28/01/2015 - 04:40

Lãnh đạo Hội Nông dân Thành phố trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Trong 5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng của nông dân phường Ninh Sơn đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, thiết thực, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình mới tiêu biểu.

Trong 5 năm có 28.434 lượt hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất giỏi, qua bình xét có 12.699 lượt hộ đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; các mô hình kinh tế hiệu quả được xây dựng từ thực tiễn của phong trào như mô hình nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi vịt an toàn sinh học, chăn nuôi bò sinh sản,…

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Hội Nông dân phường đã vận động hội viên nông dân hăng hái tham gia xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa, hàng năm 100% hộ nông dân đăng ký, qua đó có 96% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ngoài ra, Hội Nông dân phường thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa…; Bên cạnh đó, hội còn vận động hội viên tham tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đã đóng góp trên 970 triệu đồng và 3.500 ngày công làm mới 14 công trình và sửa chữa trên 88 tuyến đường giao thông nông thôn, 50.000 mét kênh mương.

Phong trào nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh có hàng trăm hội viên nông dân đăng ký vào lực lượng công an viên, xây dựng 156 tổ dân cư tự quản, qua đó hội viên nông dân cung cấp cho chính quyền địa phương nhiều nguồn tin có giá trị. Từ những phong trào trên đã góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đến nay 8/8 khu phố đều có tổ chức hội, 5 năm qua đã phát triển được 645 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn phường lên 1.281 người.

Dịp này, UBND phường Ninh Sơn đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong phong trào nông dân điển hình tiên tiến 5 năm 2010-2015.

 Phương Ngân