BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII

Cập nhật ngày: 29/09/2009 - 05:59

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Đại hội.

Chiều tối 29.9, Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII.

Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII.

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII.

7 vị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, gồm: Ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Trần Hoàng Thám, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Bùi Thị Thanh, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tỉnh Hoà Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

6 vị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, gồm: Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hoàng Xuân Xính, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Cư Hoà Vần, Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII gồm 58 vị, tăng 11,2% so với khoá VI.

Trước đó, tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Chính phủ thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thế giới trong thời gian qua.

Đánh giá cao những thành quả đạt được của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước và Chính phủ nỗ lực ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, góp phần giữ ổn định nền kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau khi từng bước thoát khỏi khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cùng với những nỗ lực đó, chúng ta đang tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là chú ý tới những người bị mất việc làm, nông dân, công nhân, trí thức có thu nhập thấp, những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

Phó Thủ tướng cho rằng, 5 năm qua, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế cộng lại mới đạt khoảng 7,2%, thấp hơn so với mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đặt ra là từ 7,5-8% nhưng đây vẫn là mức tăng trưởng dương. Việt Nam được đánh giá là một trong ít nền kinh tế có mức độ tăng trưởng kinh tế cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng. Đó là một thành công to lớn mà toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý tới sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn thấp trong khi chúng ta vừa phải nỗ lực phát triển kinh tế thị trường vừa phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để đạt được những mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2010, 2015, 2020 và những giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng cho rằng, nếu không dựa vào dân, không vận động được toàn dân cùng chung sức sẽ không đạt được những mục tiêu về phát triển kinh tế như đã đặt ra.

Về các vấn đề xã hội, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay có hơn 70% dân số đang sống ở khu vực nông thôn với mức thu nhập thấp (bình quân 8 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo cao (khoảng 30%), hơn 60 huyện trên cả nước có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, gần 2.300 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn và hơn 500.000 hộ đang sống trong những ngôi nhà dột nát cần được hỗ trợ về nhà ở. Đây là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn dân cần tập trung giải quyết. Các vấn đề xã hội khác như giáo dục, y tế, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn thiên tai và bệnh dịch… đều cần phải dành nhiều nỗ lực giải quyết.

“Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để giải quyết những vấn đề nêu trên nhưng cũng rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành trong đó MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là một trong những lực lượng giữ vai trò chủ chốt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ mong muốn MTTQ Việt Nam tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các nhân sỹ trí thức, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài chung sức chung lòng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Chương trình phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006 - 2010, làm tiền đề thực hiện chương trình kinh tế- xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, vận động toàn dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

(Theo VOV News/chinhphu.vn)