BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Lê Quốc Phong được đề cử làm Bí thư thứ nhất TW Đoàn

Cập nhật ngày: 21/04/2016 - 05:52

Ông Lê Quốc Phong hiện là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Lê Quốc Phong,  Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Để kiện toàn nhân sự Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã nhất trí cho ông Nguyễn Đắc Vinh thôi tham gia Ban chấp hành, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bỏ phiếu kín (29/29 phiếu) giới thiệu ông Lê Quốc Phong để Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã thảo luận về xây dựng kế hoạch học tập, chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống phải được xác định là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong hoạt động của đoàn thanh niên. Từ đó đặt ra yêu cầu cụ thể theo từng cấp bộ đoàn để việc tuyên tuyền đạt hiệu quả cao. 

Ông Lê Quốc Phong yêu cầu, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần phải được đổi mới, đảm bảo khoa học, thiết thực và hiệu quả; xây dựng tài liệu học tập, tuyên truyền cần đổi mới theo hướng đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ nghe, dễ nhớ. Cán bộ đoàn chủ chốt các cấp phải quán triệt, nắm vững và tổ chức linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với trình độ nhận thức, điều kiện thực tế cũng từng địa phương, đơn vị để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. 

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, bên cạnh kế hoạch do Trung ương Đoàn xây dựng cần khuyến khích đoàn thanh niên ở các địa phương phát huy tính sáng tạo, xây dựng đa dạng hình thức tuyên truyền, tạo sức hấp dẫn, lan toả để chương trình hành động đạt hiệu quả cao. Ngoài việc tuyên truyền trực tiếp trên loa phát thanh, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền gián tiếp như tổ chức cuộc thi viết, tìm hiểu về Nghị quyết, các chương trình hỏi đáp, tiểu phẩm... 

Chương trình hành động và kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10/2016 nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động sáng tạo của các cấp bộ đoàn trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Nguồn Vietnam+