Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

Ông Nguyễn Cao Lục giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cập nhật ngày: 22/09/2018 - 09:11

Tại Quyết định 1218/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cao Lục giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 20-9-2018.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung Báo điện tử Chính phủ vào dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hoàn thiện Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Nguồn Vietnamplus