BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Hoà Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ông Nguyễn Minh Triều được bầu vào chức vụ Bí thư Huyện uỷ

Cập nhật ngày: 21/08/2015 - 12:00

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 20.8.2015, Đại hội Đảng bộ huyện Hoà Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc thành công tốt đẹp.

Với 285 đảng viên có mặt đại diện cho 2.742 đảng viên toàn huyện, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện gồm 41 uỷ viên, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm có 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trong cuộc họp lần thứ nhất, Ban chấp hành mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Ông Nguyễn Minh Triều được bầu vào chức vụ Bí thư, hai ông Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Nam Hưng được bầu vào chức vụ Phó Bí thư.

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát triển kinh tế toàn diện, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp và phát triển đô thị theo hướng hiện đại; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cấp đô thị, phấn đấu xây dựng huyện Hoà Thành trở thành thị xã vào năm 2017 và cơ bản đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. Nghị quyết Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng bình quân 10%;

Giảm hộ nghèo bình quân hằng năm 1,2%; phấn đấu 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 85% trở lên, kết nạp đảng viên đến cuối nhiệm kỳ từ 400 trở lên, đạt 2,2% trở lên so với dân số trong huyện;

Tập hợp quần chúng vào tổ chức đạt 80% đối tượng cần tập hợp; 100% cơ quan hành chính sử dụng cổng thông tin điện tử. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều”.

Trong các nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế, Nghị quyết nhấn mạnh đến phát triển ngành nghề nông thôn, trang trại, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức kinh tế hợp tác, xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao; tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi nội đồng, phát huy hiệu quả kinh tế vùng đê bao Gò Kén.

Khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nhất là các làng nghề; tạo môi trường thuận lợi kêu gọi đầu tư khu C - D Trung tâm thương mại Long Hoa, khu phố thương mại, các cụm công nghiệp. Xây dựng môi trường thương mại - dịch vụ - du lịch văn minh; khai thác hiệu quả hoạt động của Trung tâm thương mại Long Hoa, các chợ xã và khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na để khai thác tiềm năng điểm dừng chân của khách du lịch...

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoà Thành đạt được trong thời gian qua.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Đại hội cần tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về thành tựu cũng như những hạn chế, yếu kém, phân tích kỹ đặc điểm tình hình mang tính đặc thù của địa phương làm cơ sở đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu mang tính phấn đấu nhưng bảo đảm tính khả thi, khoa học, sát với tình hình thực tế.

Đồng thời có giải pháp để cùng thực hiện xây dựng chùm đô thị thành phố Tây Ninh - Hoà Thành trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, thương mại, dịch vụ du lịch, giáo dục đào tạo của tỉnh; cần quan tâm đến các giải pháp nâng cao năng lực quản lý đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng Hoà Thành trở thành thị xã văn minh, xanh, sạch, đẹp vào năm 2017...

DUY ĐỨC