Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Nam Hưng tái đắc cử Bí thư Thị xã Hoà Thành 

Cập nhật ngày: 16/07/2020 - 19:02

BTNO - Chiều 16.7, Đại hội Đảng bộ Thị xã Hoà Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc, với nội dung về công tác nhân sự. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm bầu chức danh Bí thư trực tiếp tại đại hội.

Ông Nguyễn Nam Hưng-Bí thư Thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu được hướng dẫn thủ tục, thể lệ bầu cử trước khi bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hoà Thành, nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng được đề cử là 40 người, bầu chọn 36 người tham gia Ban Chấp hành khoá mới (khuyết 3 người).

Tiếp đó, đại hội công bố kết quả trúng cử Ban Chấp hành khoá mới với 36 người. Đại hội đã tiến hành tổng hợp danh sách những người ứng cử, đề cử nhân sự bí thư cấp uỷ khoá mới và tiến hành bầu cử.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới.

Được đại hội và Ban Chấp hành khoá mới đề cử, ông Nguyễn Nam Hưng, Bí thư Thị xã Hoà Thành khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối 259/259, tỷ lệ 100%.

          Đức An

* Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã Hoà Thành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 người (xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp):

                    1. Ông Nguyễn Nam Hưng

                    2. Ông Lê Hồng Vân

                    3. Ông Trương Văn Hoàn

                    4. Ông Nguyễn Thanh Dũng

                    5. Ông Ngô Minh Khải

                    6. Bà Võ Kim Huệ

                    7. Ông Nguyễn Văn Phong

                    8. Ông Nguyễn Hữu Thọ

                    9. Ông Cao Thanh Truyền

                    10. Ông Huỳnh Công Luận

                    11. Ông Nguyễn Minh Tấn

                    12. Ông Nguyễn Đức Hảo

                    13. Ông Trần Thế Phong

                    14. Ông Trần Phi Hùng

                    15. Ông Phạm Thanh Phong

                    16. Ông Nguyễn Hoàng Em

                    17. Ông Lê Văn Tuấn

                    18. Ông Nguyễn Văn Khanh

                    19. Bà Lương Thị Ngọc Thanh

                    20. Bà Phạm Thị Thuỳ Trang

                    21. Ông Lý Thanh Trà

                    22. Bà Võ Thị Hạnh

                    23. Ông Phan Minh Thắng

                    24. Ông Nguyễn Quốc Tuấn

                    25. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý

                    26. Ông Nguyễn Văn Năng

                    27. Bà Võ Thị Son

                    28. Ông Phạm Xuân Tùng

                    29. Ông Trần Thanh Lăng

                    30. Ông Nguyễn Hữu Vinh

                    31. Ông Nguyễn Hữu

                    32. Ông Lê Minh Vương

                    33. Ông Trần Trung Hiếu

                    34. Ông Lê Huỳnh Hải Đăng

                    35. Ông Nguyễn Thế Xuân

                    36. Bà Võ Phạm Lynh Thy