baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch Quốc hội khoá XIII

Cập nhật ngày: 23/07/2011 - 09:29

Chiều 23.7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII. Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Sinh Hùng tặng hoa Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng

Ngoài ông Nguyễn Sinh Hùng được bầu là Chủ tịch Quốc hội khoá XIII, Quốc hội cũng bầu ra 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm: Ông Uông Chu Lưu, ông Huỳnh Ngọc Sơn, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Quốc hội đã dành sự tín nhiệm cho mình và các thành viên Uỷ ban Thường vụ khoá mới. Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng và tập thể Quốc hội khoá XII đã dành cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII sự quan tâm và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ để thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Từ trái qua phải: ông Huỳnh Ngọc Sơn, bà Tòng Thị Phóng, ông Nguyễn Sinh Hùng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Uông Chu Lưu

Quốc hội cũng đã bầu ra 12 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội và Trưởng các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, so với Quốc hội khoá XII, số lượng các ủy viên giảm 1 người. Vị trí Trưởng ban Dân nguyện không có ứng cử viên nào đạt quá bán theo quy định. (ông Bùi Văn Cường đạt 47,2%, ông Nguyễn Văn Phúc- 43,4%).

Sau lễ nhậm chức, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII đã họp để thống nhất đề cử ứng cử viên cho chức danh Chủ tịch nước. Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình giới thiệu ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng vào chức danh này. Ông Trương Tấn Sang là ứng viên duy nhất cho vị trí nguyên thủ quốc gia. 

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình đề cử ứng viên cho chức danh Chủ tịch nước, các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về việc bầu chức danh đứng đầu nhà nước này. Các ý kiến được ghi nhận, tổng hợp và báo cáo trong phiên họp toàn thể của Quốc hội vào chiều thứ Hai tuần tới (25.7).

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII

Trước đó, tại phiên họp tại Hội trường, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII. Theo đó, tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội khoá XIII đều nhất trí với Tờ trình về dự kiến nhân sự của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII trình Kỳ họp thứ nhất khoá XIII chiều 22.7.

Bên cạnh đó, một số ý kiến giới thiệu thêm ông Nguyễn Văn Phúc (hiện là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế khoá XII) để Quốc hội bầu làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ khoá XIII, giữ chức Trưởng ban Dân nguyện khoá XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, ngoài trường hợp của ông Nguyễn Văn Phúc, trong quá trình thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIII, đã có thêm một số ứng cử viên được giới thiệu thêm cho các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII. Tuy nhiên, các vị được giới thiệu đã xin rút và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII chấp thuận.

Với 262 đại biểu tán thành (chiếm 52,40%), Quốc hội nhất trí bổ sung thêm ông Nguyễn Văn Phúc vào danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII. Như vậy, danh sách đề cử gồm 19 người.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu gồm 21 người do ông Đỗ Văn Chiến (đại biểu tỉnh Tuyên Quang) làm trưởng ban. Ban kiểm phiếu sẽ làm việc phục vụ công tác nhân sự trong suốt kỳ họp. Nếu thành viên Ban kiểm phiếu được giới thiệu ứng cử các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thì Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội cử đại biểu khác thay thế.

Danh sách Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XIII

Họ tên

Chức danh

Số phiếu tán thành

Tỷ lệ %

Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội

457

91,4%

Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội

479

95,8%

Uông Chu Lưu

Phó Chủ tịch Quốc hội

492

98,4%

Huỳnh Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội

488

97,6%

Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội

483

96,6%

K’sor Phước

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

425

91%

Phan Trung Lý

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

434

 

86,8%

Nguyễn Văn Hiện

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp

401

80,2%

Nguyễn Văn Giàu

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế

440

88,0%

Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách

457

91,4%

Nguyễn Kim Khoa

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh

428

85,6%

Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên & Nhi đồng

458

91,6%

Trương Thị Mai

Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

458

91,6%

Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

454

90,8%

Trần Văn Hằng

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại

452

90,4%

Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

450

89,9%

Nguyễn Thị Nương

Trưởng Ban Công tác đại biểu

459

91,8%

 

(Theo VOV)