BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Tấn Dũng được giới thiệu làm thủ tướng

Cập nhật ngày: 25/07/2011 - 05:43

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII

Chiều 25.7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình bày Tờ trình giới thiệu bà Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII để Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trương Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Nguyễn Hòa Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, đại biểu Quốc hội khoá XIII cũng được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Theo chương trình, chiều 26.7, Quốc hội bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

(Theo Vietnam+)