BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Nguyễn Thanh Phong tiếp tục giữ chức Bí thư huyện ủy

Cập nhật ngày: 24/07/2015 - 04:08

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với 43 uỷ viên, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X gồm 24 người.

Trong phiên họp thứ nhất của BCH mới, ông Nguyễn Thanh Phong tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư, ông Trương Văn Nhạn và ông Đặng Thanh Hải được bầu giữ chức Phó Bí thư.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trong ngày bế mạc, các đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản như: tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn tăng bình quân hằng năm là 10,60%;

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 1,3%; tỷ lệ xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn năm cuối giai đoạn 50%; tỷ lệ tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh hằng năm 50%; hằng năm, 100% đảng bộ các xã biên giới đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém;…

Đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới, như: Đến năm 2020 xây dựng 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; chú trọng nhân rộng mô hình sản xuất Viet GAP, “liên kết 4 nhà” gắn với phát triển cánh đồng mẫu lớn;

Củng cố và phát triển vùng chuyên canh rau an toàn, vùng lúa chất lượng cao; tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, ưu tiên các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới giao thông, an sinh xã hội, phát huy các nguồn lực của địa phương;

Tạo môi trường thuận lợi, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh; tiếp tục kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Thanh Điền, mở rộng cụm công nghiệp Ninh Điền và các cụm công nghiệp đã được phê duyệt trên địa bàn huyện…

Trong công tác xây dựng Đảng, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là bí thư cấp ủy, tạo nguồn cán bộ trẻ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Tập trung chỉ đạo, củng cố những tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Thường xuyên rà soát các vụ việc đã được phát hiện nhưng chưa xử lý hoặc xử lý chưa đến nơi, đến chốn và những vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra với các tổ chức đảng và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Đặng Hoàng Thái