BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu giữ chức Chủ tịch UBTWMTTQVN

Cập nhật ngày: 24/09/2014 - 04:47
Chuẩn bị cho Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27-9, sáng 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7) lấy ý kiến vào các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8.
 
Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.
 
ong-nhan.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7).
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nhấn mạnh, Hội nghị này có một sứ mạng rất quan trọng phát huy trí tuệ của các thành viên đoàn Chủ tịch nhằm rà soát lại lần cuối công tác tổ chức nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa tới.
 
Bên cạnh việc cho ý kiến về cơ cấu nhân sự, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị Đoàn Chủ tịch nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Lời kêu gọi của Đại hội Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 – thông điệp của Mặt trận Tổ quốc chuyển tới người dân trong nước và đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Hội nghị đã cho ý kiến và thống nhất quyết định thông qua 4 Tờ trình của Ban Thường trực về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8 và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký của Đại hội 8 MTTQ Việt Nam do bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày.
 
Theo đó, căn cứ quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để đảm bảo cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 8, dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương là 385 người, tăng 30 người so với khóa 7. Trong đó, các tổ chức thành viên có 45 người tham gia Ủy ban Trung ương; Chủ tịch UBMTTQ các tỉnh, thành phố là 63 người; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người chiếm tỷ lệ 67,7%; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 14 người. Đối với cơ cấu kết hợp, người ngoài Đảng là 195 người chiếm 50,9% tăng 0,2 % so với khóa 7; nữ 81 người chiếm 21%; dân tộc thiểu số 102 người chiếm 26,4%; tôn giáo 62 người chiếm 16,1%.
 
hoi-nghi.jpg
Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7) .
 
Theo tờ trình về dự kiến nhân sự Ban Thường trực và các Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viện Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8; ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8.
 
Các ông, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình là Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 7 sẽ tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8
 
Hội nghị cũng đã cho ý kiến về tờ trình dự kiến số lượng; cơ cấu thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ khóa 8. Theo đó, số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam là 62 người, tăng 4 người so với khóa 7.
Nguồn VOV