Ông Phạm Hùng Thái được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

Cập nhật ngày: 21/07/2021 - 21:07

BTNO - Ông Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn và được chỉ định là Tổ trưởng Tổ đảng của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Ông Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm cho ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh

Chiều 21.7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Lễ công bố và trao Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và trao quyết định của Đảng đoàn Quốc hội về việc thành lập Tổ Đảng và chỉ định Tổ trưởng Tổ đảng ở Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Theo đó, ông Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn và được chỉ định là Tổ trưởng Tổ đảng của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh. Bà Hoàng Thị Thanh Thuý – Bí thư Tỉnh đoàn được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh (hoạt động chuyên trách).

Trong ngày làm việc thứ hai, 21.7, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, nghe Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Thượng tướng Trần Quang Phương – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm cho bà Hoàng Thị Thanh Thuý

Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự bằng hệ thống biểu quyết điện tử và bầu các chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả Quốc hội đã bầu ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước và 10 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội.

Trước đó, trong phiên họp ngày 20.7, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Kim Chi

(từ Hà Nội)