Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên, nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Thành Từ Dũ tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ 

Cập nhật ngày: 05/08/2020 - 18:17

BTNO - Chiều 5.8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc Đại hội.

Ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ Tân Biên phát biểu tại đại hội.

Đại hội công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 39 người; Ban Thường vụ 11 người, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 6 người. Ông Thành Từ Dũ- tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%; ông Đặng Văn Nghĩa và ông Huỳnh Minh Lý được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ, ông Đỗ Hoàng Nam được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Biên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hai ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XII; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI; thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa Tân Biên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện uỷ Thành Từ Dũ nhấn mạnh, Tân Biên là huyện có lợi thế tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch, đặc biệt chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ cùng với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm sẽ là những yếu tố quan trọng tạo nên những thành tựu trong 5 năm tới. 

Bí thư Huyện uỷ Thành Từ Dũ kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tân Biên tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, chung tay góp sức xây dựng huyện Tân Biên phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII.

Tâm Giang

Danh sách BTV Huyện uỷ Tân Biên nhiệm kỳ 2020-2025

1/ Thành Từ Dũ - Bí thư Huyện uỷ;

2/ Đặng Văn Nghĩa - Phó Bí thư Huyện uỷ;

3/ Huỳnh Minh Lý - Phó Bí thư Huyện uỷ;

4/ Đỗ Hoàng Nam - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ;

5/ Hồ Hùng Dũng;

6/ Lê Trung Ái;

7/ Nguyễn Trung Dương;

8/ Võ Hồng Sang;

9/ Nguyễn Ngọc Trỗi;

10/ Phan Thành Trọng;

11/ Trần Văn Lộc.