Thời Sự - Chính trị   Hướng tới Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Trảng Bàng, nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Trương Nhật Quang tái đắc cử Bí thư Thị ủy Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 31/07/2020 - 16:20

BTNO - Sáng 31.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Trảng Bàng khóa XII tiếp tục ngày làm việc thứ ba và bế mạc Đại hội. Trong ngày làm việc thứ ba, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông báo kết quả phiên họp thứ nhất.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội.

Cụ thể, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên. Ông Trương Nhật Quang-Tỉnh ủy viên tái đắc cử Bí thư Thị ủy. Ông Hồ Văn Hồng và Trần Anh Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Thị ủy.

Ban Chấp hành cũng bầu các ủy viên UBKT gồm 7 ủy viên, ông Phạm Thành Trung được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Thị ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 25 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Trương Nhật Quang- Bí thư Thị ủy kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương hai lần anh hùng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Trảng Bàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu quyết thông qua các nội dung văn kiện.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống cách mạng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển của địa phương. Đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển; giải quyết tốt những bất đồng trong dân, không để xảy ra điểm nóng.

Chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng ổn định và bền vững; duy trì và nâng cao tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của giai đoạn trước, tiếp tục thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã và phát triển hoàn chỉnh khu vực 149 ha tại Hưng Thuận.

 Ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Quan tâm phát triển về thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch của thị xã, gắn với chuỗi du lịch của tỉnh theo hướng khai thác du lịch điểm dừng chân, thưởng thức ẩm thực đặc sản, du lịch về nguồn. Phấn đấu đến năm 2025, Trảng Bàng là đô thị phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi thật sự bộ mặt nông thôn và đời sống Nhân dân; thực hiện tốt công tácbảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang tặng hoa cho đại biểu không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Để thực hiện đạt kết quả những mục tiêu trên, Đại hội xác định 3 giải pháp: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình đột phá đã được đề ra trong giai đoạn 2015-2020, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đi vào hoạt động, nhất là những dự án lớn của tỉnh trên địa bàn thị xã.

Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của hệ thống chính trị và Nhân dân, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, trên dưới một lòng vì sự nghiệp phát triển. Xem đây là tiềm lực chính trị, tinh thần quan trọng trong quá trình phát triển đi lên của thị xã trong thời gian tới.

Ngô Mẫn- Tâm Giang

DANH SÁCH BTV THỊ ỦY TRẢNG BÀNG NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Trương Nhật Quang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy;

2. Hồ Văn Hồng- Phó Bí thư Thị ủy;

3. Trần Anh Minh- Phó Bí thư Thị ủy;

4. Phạm Thành Trung- Chủ nhiệm UBKT;

5. Nguyễn Văn Lam;

6. Hà Minh Dảo;

7. Nguyễn Thị Chung;

8. Nguyễn Thanh Cường;

9. Trần Thanh Linh;

10. Hồ Văn Quang;

11. Võ Văn Trực;

12. Nguyễn Văn Xiểng;

13. Ngô Minh Xuyên.