BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ông Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

Cập nhật ngày: 27/11/2015 - 05:30

Sáng 26.11, tại Hà Nội, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015, tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12. Với 100% đại biểu nhất trí, Hội nghị đã bầu ông Võ Kim Cự, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

Ông Võ Kim Cự phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Kim Cự trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách cho ông về công tác tại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Đồng thời hứa sẽ nỗ lực rèn luyện về đạo đức, phẩm chất, thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước.

Ông Võ Kim Cự mong muốn nhận được góp ý, chia sẻ và ủng hộ từ Đảng đoàn, Thường trực, các Ban tham mưu, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã nhằm tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của khu vực Kinh tế tập thể, nòng cốt là Hợp tác xã bởi hàng chục triệu nông dân ở trong khu vực này là yếu tố đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và cũng là yếu tố phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như công tác chuẩn bị Đại hội V Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đề án Liên minh Hợp tác xã với vai trò là tổ chức Kinh tế - Chính trị - Xã hội để kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Ông Võ Kim Cự giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ ra các nguyên nhân và những bất cập kéo dài của kinh tế hợp tác.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nông dân hiện nay đang cần Hợp tác xã hơn bao giờ hết. Bên cạnh những thành tựu của 30 năm đổi mới đất nước, chúng ta vẫn còn những khó khăn cần giải quyết, đó là thu nhập nông nghiệp thấp hơn công nghiệp dịch vụ; xuất khẩu khó khăn; được mùa mất giá; nhân dân thiếu vốn.

Nguyên nhân là do sự thiếu tương thích giữa mô hình sản xuất với cơ chế thị trường, xu thế hội nhập hiện nay.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đất nước đang rất cần sự phát triển vững mạnh của Hợp tác xã để giúp nông dân nghiên cứu thị trường, quy hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Trong quá trình tái cơ cấu nền nông nghiệp, bản thân người nông dân cũng cần tái cơ cấu hoạt động của mình, không làm ăn riêng lẻ mà phải hợp tác, liên kết với nhau qua Hợp tác xã để làm ăn.

Để phát triển Hợp tác xã, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng sắp tới phải chuyển đổi chức năng Hợp tác xã; Trong đó phải thực hiện việc kiểm toán các Hợp tác xã để biết Hợp tác xã nào làm ăn lỗ, lãi.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên tuyền và phong trào vận động thành lập Hợp tác xã kiểu mới. Năm 2016, cần xây dựng những mô hình HTX kiểu mới ở từng tỉnh, huyện; phấn đấu hết năm 2016 mỗi huyện có 1 HTX kiểu mới.

Nguồn VOV