BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Phải xây dựng lực lượng vũ trang trên biển mạnh'

Cập nhật ngày: 29/10/2009 - 05:59

ĐB Nguyễn Đăng Trừng: Phải xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền trên biển mạnh.

Theo đại biểu - luật sư Nguyễn Đăng Trừng (TP.HCM), hiện nay Đảng đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế biển. Ta cũng đã có chiến lược phát triển để trở thành một quốc gia giàu mạnh dựa trên kinh tế biển.

Ông Trừng cho rằng, để thực hiện chiến lược này, Việt Nam phải xây dựng lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền trên biển mạnh, trong đó có dân quân tự vệ biển.

Theo dự thảo Luật, dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức thành các đơn vị gồm dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ, dân quân tự vệ binh chủng và cuối cùng mới đến dân quân tự vệ biển.

Ông Trừng kiến nghị sắp xếp lại thứ tự, phải đưa dân quân tự vệ biển lên vị trí đầu tiên trong lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt.

Cũng theo ông Trừng,  với cơ quan, tổ chức có đội tàu đánh bắt xa bờ, phải tổ chức những đơn vị tự vệ biển phù hợp để đảm bảo hoạt động đánh bắt có hiệu quả và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

"Theo tôi, trong tình hình tranh chấp chủ quyền Biển Đông rất phức tạp như hiện nay, nếu không tổ chức khai thác đánh bắt liên tục trên vùng biển của ta thì dần dần trong thực tế, chúng ta sẽ mất chủ quyền trên vùng biển của mình", ông Trừng cảnh báo.

Cũng theo ông Trừng, luật nên bổ sung điều khoản Bộ trưởng Quốc phòng quy định về việc mở rộng lực lượng dân quân tự vệ và phối hợp sẵn sàng chiến đấu giữa hải quân, cảnh sát biển và nhân dân, dân quân tự vệ trong tình trạng chiến tranh và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Ông Trừng cho rằng, trước đây trong lịch sử nước ta cũng đã từng có một lực lượng khi động là lính, khi tĩnh là dân, tương tự như dân quân tự vệ biển hiện nay, để phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy. Nhờ thế, lịch sử mới có những trận thuỷ chiến lừng lẫy.

"Có những thời kỳ hải quân của ta rất hùng mạnh. Tôi tin tưởng rằng ngày nay chúng ta hoàn toàn có điều kiện để xây dựng lực lượng hải quân, cảnh sát biển và dân quân tự vệ biển hùng mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển", ông Trừng khẳng định.

Dự Luật cho phép dân quân tự vệ, trong đó có dân quân tự vệ biển, được quyền nổ súng trong 3 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, có lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, Tư lệnh quân khu và tương đương hoặc người chỉ huy các cấp được ủy quyền khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Trường hợp thứ hai, khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, tuần tra bảo vệ biên giới, biển đảo phát hiện được địch ở mặt đất, trên biển hoặc trên không.

Trường hợp thứ ba là đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện quyền phòng vệ chính đáng.

"Cho phép nổ súng khi thực hiện quyền bảo vệ chính đáng là phù hợp với tinh thần trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước ta. Tất nhiên chúng ta không tấn công ai trước, nhưng nếu bị tấn công vô cớ, chúng ta phải có quyền tự vệ chính đáng, có quyền tấn công lại", ông Trừng  nói.

Đa số ĐBQH đều tán thành việc nâng pháp lệnh về dân quân tự vệ lên thành luật.

"Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX xác định chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã mở rộng và khẳng định một cách đầy đủ, toàn diện về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đối với lực lượng vũ trang", ĐB Bế Xuân Trường (Bắc Kạn) lên tiếng.

Theo ông Trường, cần tổ chức lực lượng dân quân tự vệ một cách hợp lý, có chất lượng. Có như vậy mới làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, mới thực hiện được phương châm "làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh".

Dự án Luật sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 23.11 tới.

(Theo Vietnamnet)