Phấn đấu 20% số CBCC tham gia hiến máu tình nguyện

Cập nhật ngày: 30/03/2011 - 10:50

Hiến máu cứu người - một nghĩa cử nhân đạo cao đẹp.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (Ban Chỉ đạo HMTN), trong năm 2010, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 675.438 đơn vị máu toàn phần (tương đương với 186.067 lít máu).

Trong đó tổng số máu tiếp nhận năm 2010 tăng 12,3% so với năm 2009 và tăng 5 lần so với năm 1994 chủ yếu do tăng số người HMTN (tăng 27,3% so với năm 2009).

Tuy vậy, số lượng máu tiếp nhận mới đạt 98,9% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 đã đề ra (683.000 đơn vị). Một trong những lý do không đạt chỉ tiêu là do tỷ lệ máu tiếp nhận từ người cho máu chuyên nghiệp giảm mạnh (giảm 44%).

Số đơn vị máu từ người HMTN là 568.963 đơn vị, đạt 84,2% (chỉ tiêu kế hoạch là 80%). Hiến máu chuyên nghiệp, người nhà, tự thân 106.475 đơn vị, chiếm 15,8% (giảm gần 10% so với năm 2009)...

Ban Chỉ đạo nhận định, kết quả vận động và tiếp nhận máu năm 2010 đã có tiến bộ về cả số lượng và chất lượng so với năm 2009 với 35/63 tỉnh, thành phố có người tham gia HMTN (tỷ lệ 55,6%) đạt và vượt chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu. Trong đó có 11 tỉnh, thành đạt và vượt thêm các tiêu chí về tỷ lệ HMTN (80%); tỷ lệ người hiến máu nhắc lại (40%) và tỷ lệ dân số hiến máu (0,75%).

Điểm nổi bật trong công tác vận động HMTN dịp Tết và tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2010 tại các địa phương là đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ với ngành Y tế trong việc xác định nhu cầu máu, xây dựng kế hoạch tổ chức các điểm hiến máu và chuẩn bị lực lượng hiến máu dự bị.

Đặc biệt có 18 tỉnh, thành tổ chức chiến dịch với nhiều mô hình sáng tạo như “Tuần lễ hội Xuân hồng” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; “Ngày hội Xuân hồng 2010” ở 7 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang… ; 35/63 tỉnh, thành phố vượt chỉ tiêu tiếp nhận máu trong dịp Tết và “Lễ hội Xuân hồng” 2010 (đạt từ 25% trở lên so với kế hoạch năm).

Năm 2010 cũng là năm đầu tiên cả nước đã không xảy ra tình trạng thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán, kể cả ở các địa phương như Hà Nội, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Trong kế hoạch năm 2011, Ban Chỉ đạo đề ra chỉ tiêu vận động và tiếp nhận từ 750.684-766.000 đơn vị máu. Trong đó tỷ lệ người HMTN đạt 85-86%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại 45%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 0,8%, đồng thời phấn đấu có ít nhất 20% số CBCC của cơ quan hiến máu tình nguyện trong năm 2011.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo cho rằng cần gắn các hoạt động truyền thông, vận động HMTN với tổ chức các sự kiện lớn của quốc gia (Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7.4; Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14.6) và các sự kiện của các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể TW hoặc sự kiện của các tỉnh, thành phố.

Nét mới của hoạt động HNMT năm 2011 là sẽ tổ chức việc xét chọn những người hiến máu tiêu biểu tham dự “Lễ tôn vinh người hiến máu Việt Nam 2011”.

Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động CBCC tham gia HMTN trong năm 2011, góp phần đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

(Theo chinhphu.vn)