BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu đến năm 2025, có 95% người cao tuổi trên địa bàn tỉnh có thẻ BHYT

Cập nhật ngày: 12/06/2024 - 07:42

BTN - Ngày 21.7.2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2030, với mục tiêu đến năm 2025 có 95% NCT trên địa bàn tỉnh có thẻ BHYT.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đề ra các chính sách hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là thông qua Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 9.12.2022 của HĐND tỉnh quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều; hộ nghèo tỉnh; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo (Trung ương đã hỗ trợ 70%); hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình (Trung ương đã hỗ trợ 30%); hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ NCT tham gia BHYT đạt trên 83% so với tổng số NCT, tương đương với trên 144.275 người. Cụ thể, đối tượng bảo trợ xã hội: 21.520 người; hộ nghèo đa chiều: 592 người; hộ cận nghèo: 1.273 người; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình: 1.888 người; hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh: 956 người; người có công và thân nhân người có công: 7.759 người; cựu chiến binh, tham gia kháng chiến: 17.739 người; hưởng trợ cấp BHXH và hưu trí: 10.692 người; lao động tham gia tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 1.108 người; nhóm đối tượng khác (HGĐ, TNCA, TN…): 80.748 người. Điều này phản ánh sự quan tâm và nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương trong việc chăm sóc sức khoẻ cho NCT.

Ngoài chế độ hỗ trợ của Nhà nước về cấp thẻ BHYT cho NCT, còn có nhiều tổ chức, cá nhân chung tay góp sức cùng tham gia hỗ trợ chi phí tặng thẻ BHYT cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điều kiện tham gia BHYT.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế như một số NCT và gia đình chưa quan tâm đến việc mua thẻ BHYT; thông tin và giấy tờ tuỳ thân của một số NCT chưa trùng khớp, gây khó khăn trong việc đăng ký tham gia BHYT; hoàn cảnh khó khăn và thu nhập không ổn định của một số người cao tuổi khiến họ chưa thể mua thẻ BHYT.

Để bảo đảm việc bao phủ BHYT cho NCT, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với NCT từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi (thuộc nhóm đối tượng tự đóng BHYT). Vấn đề này, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội và sức khoẻ cho NCT.

Sông Hương