BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bế mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Cập nhật ngày: 04/07/2016 - 08:19

Đại biểu biểu quyết Nghị quyết HĐND tỉnh.

Sau hai ngày làm việc, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bế mạc vào ngày 2.7.2016. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng - xã hội xã nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

Trước đó, tại kỳ họp, UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm kinh tế cơ bản ổn định với mức tăng trưởng 7,3%, việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt khá so với kế hoạch, tình hình sản xuất công nghiệp và kinh doanh, thương mại duy trì ổn định, một nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh tăng trưởng tốt, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả khá tích cực; các hoạt động văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm được tiếp tục chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá 2010) thực hiện 19.226 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1,363 tỷ USD, tăng 19,7% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 881 triệu USD, tăng 16,1% so cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 3.251,02 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán, tăng 7,6% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.762,94 tỷ đồng, đạt 42% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ.

Thảo luận tại tổ về báo cáo và các tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu đóng góp 34 ý kiến với nhiều vấn đề như kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội, giáo dục, y tế... nhất là về xây dựng xã nông thôn mới. Có đại biểu cho rằng, việc chọn mỗi huyện một xã điểm để xây dựng xã nông thôn mới là chưa phù hợp, vì như vậy sẽ khó đạt huyện nông thôn mới, cần xem lại. Nếu huyện nào có điều kiện đầu tư, nên tập trung đầu tư cho các xã trong huyện đó để đạt huyện nông thôn mới. Việc đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hoá xã, ấp rất lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống người dân, do đó Nhà nước cần quan tâm đến hạ tầng sản xuất, tránh dàn trải. Cần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để tạo động lực thu hút người dân tham gia BHYT...

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện các văn bản, sẽ vận dụng vào việc thực hiện 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đó là: tiếp tục duy trì tính quyết liệt, sát sao, cụ thể xuyên suốt từ đầu năm đến cuối năm ở tất cả các ngành, các cấp, đơn vị trong chỉ đạo điều hành, có giải pháp tháo gỡ những ách tắc hiện nay; tăng cường quản lý đầu tư công, rà soát nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; cần đẩy nhanh triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...

Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải cách hành chính, mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với nhau và chính quyền với nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ, kiên quyết xử lý theo quy định những vi phạm của cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 đã phê duyệt, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra...

Trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, UBND tỉnh sẽ tập trung quyết liệt, làm hết trách nhiệm của mình, khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

DUY ĐỨC