Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8:

Phấn đấu nhiệm kỳ sau có 70-80 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 24/08/2019 - 09:30

BTNO - Ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã thông qua Tờ trình về việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết sáp nhập các ấp thuộc xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu. Theo đó, sẽ sáp nhập ấp A1 và ấp A2 thành ấp mới, tên gọi là ấp Phước Bình; sáp nhập ấp A4 và ấp B1 thành ấp mới, tên gọi là ấp Phước Lộc.

Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thông qua báo cáo hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đất đai trên nền tảng Hệ tọa độ bản đồ GIS (VNPT-ILIS) theo chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Đức Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu về vấn đề này, ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, khi thực hiện cần triển khai thí điểm ở một huyện, sau đó nhân rộng ra các huyện khác. Riêng đối với 2 huyện Tân Biên và Tân Châu trước đây đã có dữ liệu, chỉ cần cập nhật những dữ liệu nào thiếu, không nên làm mới hoàn toàn.

Ông Trong kiến nghị, VNPT phải khái toán được nguồn vốn cho toàn tỉnh và việc khai thác cơ sở dữ liệu cần rõ từng nội dung, nhất là hệ thống thông tin phục vụ cho phát triển đầu tư sau này.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến cũng đề nghị VNPT cần quan tâm, đảm bảo làm sao để xây dựng một phần mềm quản lý thật chặt biến động của từng thửa đất trên cơ sở nắm được giá cả, các vấn đề liên quan đến đất đai.

Hội nghị cũng đã nghe Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và chỉ tiêu Đại hội XI. Đến nay, các chỉ tiêu số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đều đạt kêt quả tiến độ theo kế hoạch Nghị quyết X.

Riêng chỉ tiêu giá trị sản xuất (GTSX) nông - lâm - thủy sản tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 ước đạt 2,5%/năm, không đạt so với Nghị quyết (4,5% trở lên). Tuy không đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết X, nhưng kết quả phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn có sự chuyển hướng theo xu thế thị trường, từ việc sản xuất số lượng sang sản xuất nâng cao chất lượng, cơ cấu lại sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị ngành nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận các nội dung liên quan đến Tờ trình phê duyệt Đề án Phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Sau khi nghe các ngành chức năng thông qua báo cáo, thảo luận và đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo một số nội dung trọng tâm.

Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đề ra chỉ tiêu Đại hội XI, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện báo cáo cho thường trực hoặc Thường vụ Huyện uỷ để có định hướng chỉ đạo, sau đó tỉnh sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề và tổng hợp ý kiến để báo cáo cho Thường vụ Tỉnh uỷ trước khi đưa vào dự thảo báo cáo Tiểu ban Kinh tế xã và Báo cáo chính trị của tỉnh, huyện.

Trong đó, về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đưa ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ sau có từ 70-80 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Các nội dung còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng sớm hoàn thiện báo cáo, đề án. Khi xây dựng văn bản, cần xem xét các thủ tục hành chính chặt chẽ, nhanh chóng kịp thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các chính sách một cách thuận lợi, dễ dàng.

N.D