Phấn đấu sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2020 đạt khoảng 330-362 tỷ kWh

Cập nhật ngày: 04/08/2011 - 04:23

Chiều 3.8, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Họp báo công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

Tham dự buổi Họp báo có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cùng đông đảo phóng viên báo chí. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương chủ trì buổi Họp báo.

Ngày 21.7.2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1208/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điện phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII). Quy hoạch điện VII có nội dung chính sau:

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch điện VII là sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch gồm: cung cấp đầy đủ nhu cầu điện trong nước, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2015 khoảng 194-210 tỷ kWh, năm 2020 khoảng 330-362 tỷ kWh; ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ mức 3,5% năm 2010 lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020; giảm hệ số đàn hồi điện/GDP từ bình quân 2,0 như hiện nay xuống còn 1,5 vào năm 2015 và 1,0 vào năm 2020; đẩy nhanh chương trình điện khí hoá nông thôn, miền núi đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

Các nội dung chính của quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đến năm 2020, đó là: quy hoạch phát triển nguồn điện; quy hoạch phát triển lưới điện; hợp tác liên kết lưới điện với các nước trong khu vực; cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo; vốn đầu tư cho thực hiện quy hoạch.

Để thực hiện được mục tiêu cũng như các nội dung của Quy hoạch điện VII, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số giải pháp đồng bộ, đó là: giải pháp về đảm bảo an ninh cung cấp điện; giải pháp về tạo nguồn vốn đầu tư phát triển ngành điện; giải pháp về giá điện; và giải pháp về đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động điện lực.

Ngoài các giải pháp chính nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quy định chi tiết về các giải pháp: các giải pháp về môi trường; giải pháp và chính sách phát triển khoa học – công nghệ; giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về xây dựng và phát triển ngành cơ khí điện và nội địa hoá; giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công chi tiết các nhiệm vụ của các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn nhà nước có liên quan trong việc tổ chức và thực hiện quy hoạch được duyệt.

Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành phụ lục chi tiết quy định danh mục các nhà máy điện, các công trình đường dây và trạm lưới điện truyền tải sẽ đầu tư xây dựng trong 10 năm tới để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện theo dự báo.

(Theo CPV)