Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm 

Cập nhật ngày: 15/10/2020 - 09:06

BTNO - Sáng nay (15.10.2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Tỉnh uỷ. Báo Tây Ninh Online xin được giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Thành Tâm – Bí thư Tỉnh uỷ (khoá X) trình bày tại Đại hội:

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh Lần thứ XI.

- Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bạn,

- Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ,

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

- Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội,

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi đến đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị khách quý và 350 đại biểu, đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý là những tình cảm thắm thiết, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với Đại hội.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong toàn Đảng bộ; sớm thành lập các Tiểu ban giúp việc và khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh; đồng thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới.

Đến ngày 30/6/2020, đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở; và đến ngày 12/8/2020, tất cả các đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo chất lượng, nội dung, tiến độ theo Kế hoạch của Tỉnh uỷ.

Đại hội đảng bộ các cấp đã diễn ra trong tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển; phát huy được trí tuệ của đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chuẩn bị, thảo luận và thông qua các văn kiện trình đại hội; đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ mới khả thi, sát hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị; đã bầu được các cấp ủy có uy tín, phẩm chất, năng lực để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của cấp mình. Đồng thời, các đại hội cũng đã tích cực, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Thành công của đại hội đảng bộ các cấp không những mở ra một giai đoạn phát triển mới của các đảng bộ mà còn góp phần bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI.

Kính thưa Đại hội,

Song song với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng được tích cực triển khai. Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - khoá X đã được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu, có chất lượng theo tinh thần đổi mới nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với định hướng của Trung ương và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Quá trình chuẩn bị văn kiện, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhiều lần thảo luận, hoàn thiện; sớm giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ; ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, đã xin ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị thông qua.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X đã thực sự cầu thị, tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Trung ương; chọn lọc, tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Có thể nói, Báo cáo chính trị trình Đại hội thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà và đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tuân thủ đúng quy trình và thủ tục, đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, thật sự công tâm, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án và giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới.

Các nội dung của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X chuẩn bị được Bộ Chính trị đánh giá cao và nhất trí cho Đảng bộ tỉnh tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XI. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các bộ, ban, ngành Trung ương. Tôi cũng xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quý báu của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; của đồng bào, đồng chí trong và ngoài tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị cho Đại hội.

Kính thưa các đại biểu,

Tại Đại hội này, chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đó là:

(1). Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế đưa tỉnh nhà phát triển khá nhanh, đem lại những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Song, nghiêm túc kiểm điểm, chúng ta vẫn còn những tồn tại, khuyết điểm nhất định trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đại hội cần tập trung thảo luận, lãm rõ các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đặc biệt là dự báo, đánh giá đúng tình hình, thời cơ, thách thức để đề ra các giải pháp có tính đột phá, nhằm phát huy thành tựu, tiềm năng, lợi thế, đưa Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững hơn trong nhiệm kỳ mới.

(2). Đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: cùng với tổng hợp ý kiến từ các đại hội chi, đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc, Đại hội tiếp tục tham gia thảo luận, góp ý, thể hiện ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, đảng viên tỉnh nhà vào việc đánh giá thành tựu nhiệm kỳ, giai đoạn vừa qua, nhất là việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng, phát triển đất nước, không chỉ trong 5 năm tới mà còn hướng đến mục tiêu cao hơn, tầm nhìn xa hơn khi nước ta chào mừng 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

(3). Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI gồm những đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ và bản lĩnh, năng lực và phẩm chất; có số lượng và cơ cấu hợp lý; đảm bảo tính kế thừa và phát triển; để Ban Chấp hành thực sự là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(4). Đại hội cũng sẽ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Tây Ninh, tham gia đóng góp hiệu quả, tích cực vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Các nhiệm vụ của Đại hội là rất hệ trọng. Tôi đề nghị mỗi đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ luật trong chấp hành nội quy, Quy chế; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung trí tuệ, chủ động, tích cực trong thảo luận và quyết nghị; công tâm, sáng suốt trong bầu cử, chung sức hoàn thành tốt đẹp Chương trình và nội dung của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Thành công của Đại hội sẽ góp phần vào việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với phương châm: “Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, kế thừa và phát huy truyền thống, thành tựu quý báu từ các nhiệm kỳ qua; được Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng; được Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn quan tâm ủng hộ; với sự thống nhất đồng lòng và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà, Đại hội chúng ta nhất định sẽ thành công; đưa Tây Ninh trung dũng, kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tiềm năng, trách nhiệm, nghĩa tình trong xây dựng và phát triển đạt được những thành quả tốt đẹp hơn trong giai đoạn mới.

Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!