Phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập nhật ngày: 01/02/2023 - 19:11

BTNO - Ngày 1.2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam họp báo phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023.

Đại biểu dự cuộc họp báo trực tuyến tại Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Văn Lợi– Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, mục đích của cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan sai trái, thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, hình thành mạng lưới rộng khắp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Mặt khác, cuộc thi còn hướng đến nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội nhằm tuyên truyền, lan toả đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi chưa từng được đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm như giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan toả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở các ngành, địa phương, lĩnh vực… 

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc thi, ông Nguyễn Xuân Thắng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị Thường trực các Tỉnh uỷ, Thường vụ, Ban Tuyên giáo, Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh, thành cần vào cuộc khẩn trương, nơi nào quan tâm thì nơi đó sẽ đạt kết quả tốt trong cuộc thi.

Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý, các bài viết cần có tính phát hiện, không chỉ về nội dung mà còn phát hiện lực lượng, nhân tố, xây dựng mạng lưới bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Cuộc thi viết chính luận khoa học lần thứ 2 năm 2022 thu hút hơn 100.000 bài dự thi trong toàn quốc, phần lớn số lượng bài dự thi đến từ các lực lượng vũ trang. Cuộc thi viết chính luận (không còn cụm từ khoa học) năm 2023 được trông đợi sẽ tiếp nối thành công của hai cuộc thi lần trước.

Ban tổ chức sẽ trao giải theo 3 loại hình tác phẩm dự thi gồm: loại hình bài tạp chí, loại hình báo và loại hình phát thanh/truyền hình/video clip. Mỗi loại hình gồm 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 10 giải Khuyến khích. Ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương.

Lễ công bố và trao giải được tổ chức vào tháng 10.2023. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.2 cho đến hết ngày 31.7.2023 (tính theo dấu bưu điện).

Việt Đông