BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát động giải báo chí viết về “70 năm Quốc hội Việt Nam”

Cập nhật ngày: 29/08/2015 - 05:40

ttxvn-quochoi150828.jpg

(Ảnh minh họa: Nhan Sáng-TTXVN)
 
Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ​giải được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng và số lượng tác phấm báo chí về đề tài Quốc hội, lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp năm 2013. 
 
Đây cũng là dịp ghi nhận thành tựu và rút ra những bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam trong chặng đường lịch sử 70 năm qua;
 
Đồng thời là dịp động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có tác phẩm báo chí chất lượng tốt về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Cuộc thi còn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Quốc hội và hoạt động của Quốc hội.
 
Với chủ đề “70 năm Quốc hội Việt Nam,” Ban tổ chức khuyến khích các tác giả tham gia cuộc thi với những tác phẩm phản ánh chính xác, kịp thời, hiệu quả về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và bộ máy giúp việc của Quốc hội. 
 
Bên cạnh đó, cần thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội được quy định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật; tác động từ công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội đối với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; về những kết quả của hoạt động ngoại giao nghị viện và hội nhập quốc tế của Quốc hội Việt Nam.
 
Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tìm thấy những phát hiện, đề xuất về cơ chế, chính sách mới trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước;
 
Biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc có đóng góp lớn trong hoạt động của Quốc hội; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh của Quốc hội trước công chúng, tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong đời sống chính trị-xã hội và tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội.
 
Giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam” được áp dụng đối với 2 loại hình báo chí là: báo in và báo điện tử. Thể loại báo chí dự ​giải gồm tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài chân dung.
 
Về điều kiện dự giải, các tác phẩm báo chí đăng tải trong thời gian từ 1-1-2014 đến 31-10-2015 trên các báo in, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí đều có thể tham dự. 
 
Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền dự giải báo chí “70 năm Quốc hội Việt Nam” nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị tổ chức cuộc thi.
 
Nguồn TTXVN